× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 7e-8e eeuw  Donald van Ogilvie

Donald (ook Denoual, Donevaldus) van Ogilvie, Forfarshire, Schotland; abt; † 7e à 8e eeuw.

Feest 15 juli.

Legende
Hij was eigenaar van een groot landgoed. Na de dood van zijn vrouw begon hij daar een kloostervestiging. Zo zou hij het leven van een kluizenaar hebben aangenomen, tezamen met zijn negen dochters; sommige bronnen spreken over zeven dochters. Zij bleven allen maagd in dienst van de Heer en staan bekend als de Negen Maagden (= 'Nine Maidens').
De legende vertelt dit verhaal is volgt.

Legende
Eenmaal weduwnaar ging hij op zoek naar waardige partners voor zijn dochters. Maar ze weigerden telkens de een na de ander; geen was goed genoeg in hun ogen om mee te huwen. Telkens vonden ze wel weer een of ander gebrek in hun karakter. En - zo betoogden - ze wilden alleen maar iemand waar geen vlek of rimpel aan te vinden was, niet alleen aan de buitenklant, maar ook van binnen. Kortom ze zouden pas tevreden zijn als vader iemand vond die volmaakt was. Vader was ten einde raad. Tenslotte verklaarden zijn dochters dat alleen Christus zelf in aanmerking kwam, en dat ze daarom alle negen maagd wilden blijven om zich geheel en al aan Hem toe te wijden. Dat was een hele opluchting voor de tot wanhoop gedreven vader. Hij besloot mee te doen, vormde zijn landgoed om tot abdij, liet zich door de plaatselijke bisschop tot abt wijden, en eindigde zijn leven omringd door de liefde van zijn dochters en van al degenen die zich bij hun levenswijze hadden aangesloten.
[Vss.1995p:130]

Verering & Cultuur
Van drie dochters is de naam bekend.
1. Mayoca, verbasterd tot Maik was volgens zeggen de oudste; haar gedachtenis leeft voort in het Schotse Aberdeenshire. Er is nog een St.-Maik's bron in de parochie van Drumoak.
2. Fincana verbasterde tot Fink. Haar naam vinden we terug in de Schotse plaatsjes Bendochy bij Blairgowrie, Echt en Alyth.
3. Fyndoca. Sporen van haar zijn nog terug te vinden in de Schotse plaatsjes Loch Awe en Killonaig Mull.
Het schijnt dat hun oorsprong ligt in de buurt van de Sidlaws. Toulson veronderstelt dat de meisjes daar in de bossen bij Meigle hun dansen uitvoerden voor een gehoornde Keltische godheid met de bedoeling een man te vinden... Ze meent dat te kunnen afleiden uit de ingekerfde tekens op de beroemde steen van Meigle. Dat is echter in tegenspraak met het feit dat het hier om christen-heiligen gaat. Wellicht veronderstelt Toulson dat er een Keltische sage bestond rond de Negen Maagden, die ouder was dan het christendom, en die bij de kerstening van de Keltische cultuur in het christendom werd opgenomen...?

Een andere legende vertelt dat Donald boer was in Pitempton, Strathmartine. In zijn tijd werd de omgeving geterroriseerd door een bloeddorstige draak die het vooral op meisjesvlees had voorzien. Omdat Donald elke dag één van zijn dochters er op uit zond om water te halen, werden zij van lieverlee allemaal het slachtoffer van zijn vraatzucht. Behalve de negende. Die werd gered door een christenridder, Martinus genaamd. Zijn naam is nog terug te vinden in Strathmartine. De strijd tussen de dappere jongeman en de draak zou zich hebben afgespeeld te Baldragon. Het ondier ('dragon') is nog terug te horen in die naam.
De Negen Meisjes zouden ook nog terug te vinden zijn in één van de oorspronkelijke benamingen van de stad Edinburgh: Castrum Puellarum (= 'Meisjesnederzetting').
Uit het feit dat er in het Franse taalgebied een weerspreuk bewaard is gebleven op zijn naam, mogen we afleiden dat hij toch enige verering, of minstens bekendheid genoot.

Weerspreuk(en)
'Pluie le jour de la Saint-Donald
Pour les moissons ne fera du mal.'[282b:51]
[Als het met Sint Donald regenen gaat
doet dat onze oogst geen kwaad]

Patronaten
Vanwege de tot wanhoop voerende zoektocht naar geschikte huwelijkskandidaten voor zijn dochters is Donald patroon geworden tegen moedeloosheid, wanhoop en depressie.


Bronnen
[011; 101a; 113; 115a; 117; 119p:145; 284p:105»Denoual; 339p:184]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen