× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† ca -1200  Aaron Aartsvader

Info afb.

Aaron Aartsvader, Hor, SinaÔ-woestijn; hogepriester; Ü ca 1200 vůůr Christus.

Feest 1 juli.

Ašron staat te boek als een zoon van Amram en Jokebed, uit de stam van Levi. Volgens sommige teksten was hij een oudere broer van Mozes (Exodus 04,14.27-29). Op andere plaatsen van de bijbel lijkt dat te worden tegengesproken. Immers, als na de wonderbare doortocht door de Rode Zee een lied wordt aangeheven, zet Mirjam het in, 'de zuster van Ašron'. Waarom staat er niet 'de zus van Mozes en Ašron?' Telkens als er tegen Mozes wordt gesproken over 'Ašron, uw broeder', moeten we waarschijnlijk veeleer denken aan 'volksgenoot' of 'degene die solidair is'.

Ašron begeleidde Mozes van Midjan naar Egypte (Exodus 05) en voerde voor hem het woord tegenover farao (Exodus 07). In de loop van het verhaal blijkt, dat Ašron de priesterfuncties vervult. Eens was Mozes de berg opgegaan om van God de Wet te ontvangen. Maar hij bleef zo lang weg, dat het volk eraan begon te twijfelen of hij nog wel in leven was. Ze dwongen Ašron een beeld te maken. Dat zou dan de god voorstellen die verder met hen mee zou trekken. Daarop liet de hogepriester alle sieraden verzamelen. Er werd een gouden kalf gegoten. Toen het volk luidruchtig feest vierde rond het afgodsbeeld, kwam Mozes met de stenen platen de berg af. Uit pure woede smeet hij ze stuk en overlaadde zijn broer met de heftigste verwijten. Deze verdedigde zich met de woorden, dat hij niet tegen de druk van het volk was opgewassen geweest (Exodus 32). Een doorzichtige uitvlucht, want hij was immers zelf betrokken geweest bij de vervaardiging van het gouden kalf.

Een andere keer probeerden enkele leden van het volk zich de waardigheid en rituelen van het priesterschap toe te eigenen. Zij werden gestraft met de dood (Numeri 16). Vervolgens beval de Heer dat de leiders van elke stam een staf naar de tent van de samenkomst moesten brengen. Op iedere staf moest de naam van de leider geschreven worden. Voor de stam Levi kwam er de naam van Ašron op te staan. De staven werden voor de Heer neergelegd. God zou zijn voorkeur uitspreken en dat kenbaar maken door de staf van de uitverkorene te laten bloeien. De volgende morgen bleek, dat Ašron's staf was gaan bloeien: er zaten blad, bloemen en amandelen aan. Zo bleek dat God Ašron in zijn functie als hogepriester bekrachtigde.

Hij stierf - honderddrieŽntwintig jaar oud - op weg naar het Beloofde Land op de berg Hor in het veertigste jaar na de uittocht uit Egypte. Volgens Lukas 01,05-13 zou Johannes de Doper van hem afstammen.

Hij wordt afgebeeld met een bloeiende stok en een wierookvat.


Bronnen
[226p:422; 232p:602; 300p:144; 500; Dries van den Akker s.j./2007.09.14]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen