× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1941  Severian Baranyk

Info afb.

Severian Stefan Baranyk, Drohobych, Oekraïne; priester-religieus & martelaar; † 1941.
Feestdag 27 juni

Hij werd geboren op 18 juli 1889 in het plaatsje Uhniv, dat destijds behoorde tot Oostenrijks Galicië, maar tegenwoordig ligt in het westen van Oekraïne nagenoeg op de grens met Polen. In 1904 trad hij in bij de monniken in Krekhiv; zij leefden volgens de regel van Basilius de Grote († 379; feest 2 januari). Op 24 september 1910 legde hij zijn eeuwige kloostergeloften af. Vierenhalf jaar later, 14 februari 1915 ontving hij de priesterwijding. Hij werd vooral gewaardeerd om zijn preken en zorg voor jongeren, met name weeskinderen. In 1932 werd hij gekozen tot hegoumen (abt) van het klooster in Drohobych.

Op 26 juni 1941 werd hij opgepakt door de communistische en sterk anti-godsdienstige KGB. Ze brachten hem over naar de plaatselijke gevangenis. Sindsdien heeft men niets meer van hem gehoord tot hij, zwaar verminkt, werd teruggevonden in een massagraf achter de gevangenis.

Er is een ooggetuigeverslag bewaard gebleven van het moment dat zijn lichaam gevonden werd. Het staat op naam van ene Yosyf Lastoviak: ‘Achter de gevangenis zag ik een grote kuil die opgevuld was met zand. Toen de Bolsjewieken zich terugtrokken, kwamen de Duitsers. De mensen renden naar binnen om hun verwanten terug te vinden. De Duitsers stonden toe dat mensen in kleine groepjes het gevangenisterrein af mochten zoeken om hun vermoorde familieleden terug te vinden. De meesten echter bleven staan bij de toegangspoorten. Ik was nog maar een klein jongetje en kon bij die poorten niks zien. Dus ik klom in een boom meer opzij. Het stonk er afschuwelijk… Ik zag ook hoe de Duitsers mensen aanspoorden om de met vers zand gevulde kuil uit te graven. De kuil was pas gemaakt, want de mensen konden ze met hun blote handen zo uitgraven. Ze sleepten de vermoorde lichamen eruit. Vlakbij die kuil was een afdakje gemaakt. Daar zag ik het lijk van de Basilianer Vader Severian Baranyk. De sporen van de folteringen in de gevangenis waren goed te zien. Zijn lijk zag zwart was vreemd opgezwollen; zijn gezicht zag er afschuwelijk uit. Mijn vader zei later dat er in zijn borst met een mes een kruisteken was ingekerfd…


Bronnen
[https://sspp.ca/our-faith/saints-and-blessed/list-of-martyrs/ ; Dries van den Akker s.j./2022.06.30]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen