× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 520  Seo van Bretagne

Seo (ook Cieux, Mezeoc, Seguot, Seoc, Seocus, Sew, Sewoc, Sieu, Sieuc, Sieux, Siman, Siochus, Siu, Siviau, Toseoc of Toseocus) van Bretagne; kluizenaar;  † ca 520.

Feest 26 juni.

Volgens de overlevering zou hij rond 425 in Wales geboren zijn. Hij voegde zich in klooster Grande-Lann (= ‘Grote Kluizenarij’) bij Sint Brieuc († 510; feest 1 mei). Toen deze overstak naar het vasteland, maakte hij deel uit van zijn gezelschap. Ze landden in de buurt van de plaats die later naar hem genoemd zou worden: Lancieux (= ‘kluizenarij van Cieux’).

Samen met Sint Brieuc stichtte hij klooster Double-Vallée, waaruit de stad St-Brieuc zou groeien. Op het moment dat Sint Brieuc stierf, bevond Cieux zich  in zijn eigen kluizenarij, of zelfs in zijn klooster van herkomst Grande-Lann te Wales. In een visioen zou hij gezien hebben hoe de ziel van Sint Brieuc terzijde gestaan door een menigte van schitterend zingende engelen - langs een ladder van de aarde naar de hemel opklom.

Seo reisde onmiddellijk naar het klooster van Sint Brieuc om zich daar met de medebroeders te verheugen over de heerlijkheid die hun heilige vader ten deel was gevallen. Hijzelf vertelt dat hij op die reis door tussenkomst van zijn heilige leermeester aan een groot gevaar ontsnapt was. Helaas vertelt hij niets naders over de omstandigheden. Hij zou geruime tijd in het klooster gebleven zijn. Tenslotte trok hij zich als kluizenaar terug in de eenzaamheid van Lancieux. Er was daar een bron in de buurt die de naam kreeg ‘Larmes de Saint Sieuc’ (= ‘tranen van Sint Sieuc’): dit vanwege het feit dat het water druppelsgewijs tevoorschijn kwam. Een naburige grot heet ‘berceau de Saint Sieuc’ (= ‘slaapplaats van Sint Sieuc’).

Verering & Cultuur
Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor allerhande persoonlijke en gemeenschappelijke noden.
Zijn naam leeft voort in verschillende Bretonse aardrijkskundige aanduidingen:
- Lancieux (gem. Ploubalay, Côtes-du-Nord). De kerk van rond 1900 is er nog altijd aan hem toegewijd. In de ramen zijn enkele afbeeldingen uit zijn leven te zien. De doopvont is een uitgeholde steen uit de 4e eeuw. De boetprocessie (‘pardon’) vindt plaats op een zondag in de buurt van 26 juni.
- Landrézéoc (buurtschap van Guipronvel, gem. St-Renan, Finistère: ‘kluizenarij van Toseoc’). Deze naam zou erop kunnen duiden dat Sint Sieuc ook hier enige tijd als kluizenaar heeft doorgebracht. Of dat hij nog een tweede plek had waar hij zich terugtrok. Dat was niet ongebruikelijk in die tijd.
- Lanvézéac (= ‘kluizenarij van Toseoc(?): buurtschap van Caouennec-Lanvézéac, gem. La Roche-Derrien, Côtes-du-Nord). De plaatselijke kerk is toegewijd aan Sint Ezéquel.
- Lanzeo (= ‘kluizenarij van Seo’: buurtschap van La Chapelle-Neuve, gem. Callac, Finistère). Hier herinnert behalve de naam zelf niets meer aan de heilige.
- Roc Lanzeo (= ‘Rots van de kluizenarij van Seo’: buurtschap van La Chapelle-Neuve, gem. Callac, Finistère).


Bronnen
[DSB.1979; Gby.1991p:110.470; Pzc.2002p:362; Dries van den Akker s.j./2008.06.08]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen