× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1e eeuw  Gervasius van Milaan met Protasius

Info afb.

Gervasius van Milaan, Italië; martelaar met Protasius; † eerste eeuw.

Feest 19 juni.

Zij stierven de marteldood te Milaan in de eerste eeuw. Volgens het Romeins martelarenboek werd Gervasius op last van rechter Astasius gegeseld met een zweep waaraan loden kogeltjes waren bevetigd. Protasius zou na stokslagen zijn onthoofd.

Verering & Cultuur
Zij zouden waarschijnlijk volkomen in vergetelheid zijn geraakt, als hun stoffelijke resten niet in het jaar 386 bij toeval waren opgegraven. De toenmalige bisschop Ambrosius († 397; feest 7 december) had een nieuwe kerk gebouwd, en het volk wilde er reliquieën in kunnen vereren. Daartoe ging men graven op de plaats waar de beroemde heilige Milanese martelaren Felix en Nabor († ca 304; feest 12 juli) begraven lagen. Daarbij stootte men op de sarcofaag van Gervasius en Protasius. Onder groot enthousiasme werd deze naar de kerk overgebracht. Bij die gelegenheid gebeurden er al meteen enkele wonderen, zo vertellen ooggetuigen. Een van die ooggetuigen was de op dat moment juist bekeerde Augustinus, de latere beroemde kerkvader en bisschop van Hippo († 430; feest 28 augustus).

Reeds tegen het einde van de 4e eeuw wijdde Vigilius († 405; feest 26 juni) de kerk in zijn bisschopsstad Trente toe aan Gervasius en Protasius.

Er bevinden zich relieken van beide martelaren in Breisach am Rhein, Duitsland; in Frankrijk: in de kathedrale kerk van Soissons en in de Bretonse plaats Guenroc.

Patronaten
Zij gelden als patroon van Milaan en van Breisach; van de kinderen; hun voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige oogst, tegen diefstal; tegen incontinentie, bloedingen en tegen hart- en vaatziekten.

Afgebeeld
Ze worden afgebeeld met hun martelwerktuigen.


Bronnen
[Ass.1977; Bei.1983; E& M.1974p:17.21; Gri.1974p:229.246; GTM.1988p:46; Ha/2.1839p:502.503;      LAu.1979; MeA.1958p:153(508); Mel.1978p:377(vig); Plg.1987p:447; Rld.1963; RR1.1640;          S& S.1994p:(671); SHC.1985; TbR.1968p:171(144); TSP.1992p:57(weerspr); Dries van den Akker s.j./2010.09.02]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen