× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 362  Dorotheus van Tyrus

Info afb.

Dorotheus van Tyrus, Foenicië; bisschop & martelaar; † ca 362.

Feest 5 juni (oosterse kerk: 9 oktober).

Hij was priester in de stad Tyrus, op het moment dat hij door Diocletianus (284-305) werd verbannen. Hij zocht zijn toevlucht in Byzantium en had daar contact met de kerkelijke leiders. Bij hen stond hij in hoog aanzien, omdat hij de pesterijen van de overheid zo voorbeeldig wist te verdragen; maar ook omdat hij vloeiend Grieks en Latijn sprak en schreef. Hij liet er dan ook een aantal belangwekkende theologische boeken achter. Bij zijn terugkeer koos men hem tot bisschop. Als zodanig deed hij mee aan het beroemde concilie van Nicea. Dat is het concilie waar de definitieve tekst van de geloofsbelijdenis is vastgelegd ("Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alwat zichtbaar en onzichtbaar is...enz."). Deze tekst heet 'samenvatting van het geloof' of - met het Griekse woord - 'symbolon'; in het Latijn: 'symbolum'.

In de periode tussen het Concilie en het aantreden van Julianus de Afvallige(361-363) moet het betrekkelijk rustig zijn geweest voor de christelijke kerken. De kronieken vermelden althans geen opmerkelijke feiten. Toen Julianus de Afvallige eenmaal keizer was, werd dat anders. Tijdens diens bewind werd Dorotheus door de geheime politie in stilte opgepakt en overgebracht naar de oevers van de Zwarte Zee. In één van de steden daar werd hij over de grond voortgesleurd en vervolgens doodgegeseld. Volgens sommigen was dat te Varna, volgens anderen in Odessa. Geleerden vermoeden dat hier twee verhalen over verschillende Dorotheüssen door elkaar lopen...?

Bij zijn dood zou hij de leeftijd van 107 jaren bereikt hebben. Volgens het LThK heeft hij nooit bestaan!

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als theoloog (met tekstrol of boek in de hand: zo in het schetsboek van Stroganoff ).


Bronnen
[102.107.139; Dries van den Akker s.j./2010.07.01]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen