× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 576  Germanus van Parijs

Info afb.

Germanus (ook Germain) van Parijs, Frankrijk; bisschop; † 576.

Feest 28 mei

(Niet te verwarren met zijn naamgenoot van Auxerre [† 448; feest 31 juli], naar wie o.m. het Parijse kerkje St-Germain-Auxerrois is genoemd).

Germanus was afkomstig uit de buurt van Autun. Daar was hij al op jeugdige leeftijd in een klooster getreden, dat onder leiding stond van de heilige bisschop van Autun, Agrippinus. Omdat Germanus een toonbeeld van kloosterlijke deugd bleek, werd hij tot abt gekozen van het klooster van Sint-Symforianus, aldaar. In die tijd schijnt hij een voorspellende droom gehad te hebben, waarin hem werd getoond, hoe een eerbiedwekkende grijsaard hem de sleutels van de stad Parijs aanbood, en hoe hij de bevrijder van de Parijzenaars zou worden.

Vier jaar later was Germanus toevallig in Parijs. Juist in die dagen stierf de bisschop van die stad, Eusebius. Ondanks zijn protesten werd hij door de Parijse bevolking tot bisschop uitgeroepen. Hij bleef een toonbeeld van christelijke deugd; hij nodigde elke dag armen aan zijn tafel; 's nachts bracht hij urenlang biddend in de kerk door.

De Frankische koning Childebert voerde tezamen met zijn broer Chlotarius oorlog in Spanje, en had zijn beleg opgeslagen voor de stad Zaragoza. Maar de burgers daar riepen hun heilige stadspatroon Vincentius aan; door middel van plechtigheden en processies smeekten ze hem de stad te beschermen. Hiervan was Childebert zo onder de indruk, dat hij beloofde het beleg op te breken, op voorwaarde, dat hij enkele relieken van die heilige Vincentius mee naar huis mocht nemen. Dat gebeurde. In Parijs teruggekeerd liet hij op het gebeente van Vincentius een kerk bouwen. Er werd ook een klooster gevestigd. Vanwege zijn pracht en praal - zeker voor die tijd - werd die kerk 'de gouden kerk' genoemd. Koning Childebert had de zorg voor kerk en klooster aan Germanus toevertrouwd; vandaar dat deze kerk later naar hem werd genoemd: St.-Germain-dès-Prés. Tot op de dag van vandaag vormt zij het hart van een beroemde stadswijk op de linker Seineoever te Parijs.

Na de dood van Childebert had de bisschop veel te stellen met diens opvolgers. Zij namen het niet zo nauw met de goede zeden van de christelijke godsdienst: niet in hun politiek en ook niet in hun persoonlijk leven. Met als gevolg, dat Germanus bij herhaling corrigerend en bestraffend moest optreden, en zijn mensen moest beschermen tegen het brute geweld van de machthebbers. Waarmee hij de voorspellende droom van destijds meer dan waar maakte.

Patronaten
Hij is patroon van de gevangenen en van de muziek; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen koorts en koudvuur, en tegen brandgevaar.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als bisschop (met tabberd, mijter en staf); met kettingen en sleutel in de hand, omdat de bevrijding van gevangenen hem na aan het hart lag. Soms ligt hij ziek te bed. Of hij blust een vuur krachtens zijn gebed.


Bronnen
[102; 500; Dries van den Akker s.j./2010.05.31]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen