× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† eind 1e eeuw  Johanna van Chusas

Info afb.

Johanna van Chusas (ook Mirredraagster), Palestina; weduwe & weldoenster van Jezus; † eind eerste eeuw.

Feest 24 mei & 27 juni (oosterse kerk).

Zij wordt met name genoemd in het evangelie van Lukas: 'Enkele vrouwen die door Jezus van boze geesten en ziekten waren verlost, vergezelden Hem, terwijl Hij rondging door steden en dorpen om de de Blijde Boodschap te verkondigen' (Lukas 08,03). Onder hen bevond zich ook Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chusas. Waarschijnlijk was zij dan ook aanwezig bij Jezus' dood: 'Al zijn bekenden, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren, stonden op een afstand toe te zien' (Lukas 23,49).

Op de eerste dag van de week gaan de vrouwen met vaasjes balsem naar Jezus' graf. In plaats van zijn lijk treffen ze twee levende mannen aan in blinkend witte gewaden. Zij weten te vertellen dat Jezus is opgestaan uit de doden. De vrouwen gaan terug om dit snel aan de leerlingen te vertellen. Onder hen was Johanna (Lukas 24,01-12); dat was naar alle waarschijnlijkheid de vrouw van Herodes' rentmeester Chusas.

Afgebeeld
Ze wordt afgebeeld met een lam (omdat zij Jezus diende); beurs (ze betaalde Jezus' onderhoud uit eigen middelen); brood en kan. Wanneer ze tot de drie vrouwen bij het graf behoort, heeft ze een vaasje met balsem.


Bronnen
[000»jrb; 100; 101; 101a»Joanna-Chuza; 102»Jeanne; 106; Cowie:47(kerk-Poitiers); 140/2p:366; 140/5p:149; 252; 370/6p:130; 383/2p:131; 500; Dries van den Akker s.j./2010.05.30]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen