× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 250  Petrus, Andres, Paulus en Dionysia van Lampsaka

Info afb.

Petrus van Lampsacus aan de Hellespont, Klein-Azi (thans Turkije); martelaar met Andreas, Paulus en Dionysia; sommigen handschriften voegen eraan toe: de zestienjarige Christina, Heraclius, Paulinus en Benedimus; 250.

Feest 15 mei.

De Romeinse keizer Decius (249-251) haatte de christenen. Hij liet ze door zijn ambtenaren overal vervolgen. Zo had de proconsul Optimus een reis gemaakt door zijn machtsgebied en daarbij een paar christenen laten arresteren. En van hen was Petrus. Hij had tijdens het verhoor op uitdagende wijze de eredienst aan de godin Venus met de bijbehorende ontucht aan de kaak gesteld. Dat kwam hem op de foltering te staan dat hij op een rad uit elkaar werd getrokken. Maar hij gaf ondanks de afschuwelijke pijnen geen krimp. Uiteindelijk werd hij onthoofd.

Nicomachus
Ook Andreas, Paulus en Nicomachus behoorden tot de arrestanten. Deze laatste had zich aanvankelijk als christen laten kennen, maar onder invloed van de afschuwelijke folteringen was hij van zijn geloof afgevallen en had uiteindelijk een offer gebracht aan de Romeinse staatsgoden. Daardoor herkreeg hij zijn vrijheid. Maar hij was nog niet uit de boeien losgemaakt, of voor de ogen van de aanwezigen werd hij overvallen door een vreemde krampaanval, hij rolde over de grond en blies zijn laatste adem uit. In de ogen van de christenen kwam je dus op zo'n ellendige manier aan je eind, wanneer je in de macht van de satan viel. Er was dan ook een vrouw onder de aanwezigen, Dionysia, die in de richting van die dode man uitriep: 'Ben je nu gelukkig!? Om die paar ogenblikken extra te kunnen leven, heb je je nu de eeuwige foltering op de hals gehaald!'

Dionysia
Nu werd zij op haar beurt gearresteerd en voor de proconsul geleid. Daar zei ze tot hem: 'God is groter dan u. En als ik uiteindelijk toch niet bang ben voor uw dreigementen, dan komt dat omdat God mij zal bijstaan in welke foltering dan ook!' Daarop leverde Optimus haar over in de handen van twee onverlaten. Die probeerden haar te verkrachten, maar ze werd beschermd door onverklaarbare wonderkrachten. Intussen waren Paulus en Andreas standvastig gebleven in hun geloof. Ook al werden zij daardoor met roeden gegeseld en vervolgens aan de menigte overgeleverd om gestenigd te worden. Bij het horen van het gebrul van de menigte, wist Dionysia uit haar boeien te ontsnappen en wierp zich op de lichamen van de martelaars: 'Ik onderga hier beneden liever met jullie dit lijden om straks in de hemel hierboven met jullie te mogen heersen.' Haar wens werd ter plekke vervuld, want de proconsul Optimus onthoofdde haar met zijn eigen zwaard.
Waarschijnlijk was Petrus hen al voorgegaan in de marteldood.

Petrus, Andreas en Paulus moeten niet verward worden met de apostelen!

Verering & Cultuur
In de Ardennen bewaart men aan Dionysia nog een herinnering in oude weerspreuken:

Weerspreuk(en)
In de Ardennen bewaart men aan Dionysia nog een herinnering in oude weerspreuken:

"A l'Sinte Denise Gn-a pus pont d' bje" (Namen)
[Met Sinte Denies is weg de ijzige winterbries]

"A la Sainte-Denise, Le vent n'en fait qu' sa guise"
[Met Sinte Denies waait een grillig bries]


Bronnen
[BuE.1949/2; EnE.1951; HA2.1839p:260.261; Mty.2001; Ml.1860; Rge.2002; Rgf.1991; TS.1994p:52; Dries van den Akker s.j./2018.12.22]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen