× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 824  Paschalis I Paus

Info afb.

Paschalis I (ook Pascal) osb, Rome, Italië; paus; † 824.

Feest † 11 februari & 1 (voorheen) & 14 mei.

Hij was een Romein van geboorte. Zijn moeder heette Theodoro. Paschalis stond aanvankelijk in Rome als abt aan het hoofd van het benedictijner St.-Stefanusklooster, dat vlakbij het Vaticaan gelegen was. Op 25 januari 817 werd hij tot paus gekozen. Het was aan hem dat keizer Lodewijk de Vrome († 840) middels Pepijn III de onafhankelijkheid van de kerkelijke staat schonk.
Daarnaast verdedigde hij zijn christen-broeders in de oosterse kerk tegen de ketterij van het iconoclasme, die juist in die tijd ingang vond bij de keizers van Byzantium.
Paschalis stuurde bisschop Ebbo van Reims naar Denemarken en Noorwegen om daar de evangelieverkondiging op poten te zetten.

Hij liet in Rome een kerk bouwen die bekend staat als de Santa Maria in Domnica: daarbij wordt Maria met Kind voorgesteld als Zetel der Wijsheid: zij wordt omringd door de twaalf apostelen. Paus Paschalis was het ook, die de stoffelijke resten van Sint Caecilia († 2e eeuw; feest 22 november) overbracht naar de nieuwe St.-Ceciliakerk in Trastevere. Hij liet bovendien voor verschillende martelaren reliekschrijnen vervaardigen. Ook gaf hij opdracht tot de herbouw van de Santa Prassede en zette er de stoffelijke resten bij van de martelaar Sint Claudius van Rome met zijn gezellen.

In 823 kroonde hij Lodewijks zoon Lotharius I († 855) in Rome tot keizer, hoewel Lodewijk zelf nog aan de macht was. Zeer waarschijnlijk wilde Paschalis hiermee benadrukken dat de bisschop van Rome het recht had en behield om christenkeizers te kronen. De vriendschap met de Franken  bezorgde hem de nodige argwaan en vijandschap bij de Romeinen. Maar daar wenste Paschalis zich niet veel van aan te trekken. Ook de betrekkingen met de Frankische vorsten werden slechter, toen twee afgevaardigden in het pauselijk paleis van Lateranen op gruwelijke wijze werden vermoord. De paus moest zelfs een plechtige eed zweren dat hij er niets mee te maken had gehad.

Hij staat te boek als een harde kerkvorst. Na zijn dood braken er zelfs relletjes uit in Rome. Hij werd heilig verklaard - aldus zijn levensbeschrijvers - zonder dat er ook maar de geringste aanwijzing was voor een heilig leven. Luther veronderstelt zelfs dat Paschalis niet uit het vagevuur verlost zou willen worden... Waarschijnlijk moet de reden voor zijn heiligverklaring gezocht worden in zijn aandeel in nieuwe kerkvestigingen, steunpunten van christelijke cultuur in een tijd dat ze vooral door politieke verwikkelingen ernstig werd bedreigd.

Hij werd begraven in de Santa-Prassede. Daar vinden we hem ook afgebeeld op de mozaïeken aan de wanden. Paus Eugenius II volgde hem op.


Bronnen
[Adr.z.j./5p:93; Bbé.1991; Gué.1880/5p:531; Kib.1990/8kol:121; Küh.1965; Lin.1999; Mül.1860; Rge.1989; Rgf.1991; Sta.1983 :239; Tor,1998; Tor.1987; Dries van den Akker s.j./2015.12.30]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen