× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 5e eeuw  Ampelius van Genua

Ampelius (ook Ampèle of Apelles) van Genua, Italië; kluizenaar; † 5e eeuw.

Feest 4 februari & 14 mei & 5 oktober (sterfdag Apelles).

Er bestaan twee legendarische verhalen die nagenoeg hetzelfde verlopen: het ene gaat over Ampelius, het andere over Apelles. Geleerden menen dus dat het hier om dezelfde persoon gaat.

Hij was Egyptenaar van geboorte en voorzag als smid in zijn levensonderhoud. Hij was een diep godsdienstig mens. Het geld dat hij verdiende, verdeelde hij consequent in drie gedeelten; het grootste deel gaf hij weg aan bejaarden en zieken. Een tweede deel besteedde hij aan zijn eigen levensonderhoud, en een derde legde hij apart voor later of voor onverwachte gevallen, bv. als iemand uit zijn omgeving in financiële nood raakte.

Toen zijn krachten begonnen af te nemen en hij zijn beroep niet meer kon uitoefenen, besloot hij zich ergens in de eenzaamheid terug te trekken, om zich ver weg van de omgang met mensen geheel en al aan de dingen van God te wijden. Hij ging naar de haven, betaalde van zijn spaargeld een overtocht en ging uiteindelijk in de Italiaanse stad Genua aan land. Ergens in de omgeving van deze havenstad betrok hij een eenvoudige kluizenaarscel en diende de Heer in vasten en gebed tot aan zijn dood.

Een soortgelijk verhaal bestaat er over ene Apelles. Het is te vinden in de ‘Historia Lausiaca van Palladius († ca 430). Ook hij was smid in Egypte. Op een goed moment trok hij zich als kluizenaar terug in de Thebaïde, de woestijn rond Thebe. Toen hij door de duivel werd bekoord in de vorm van een schaamteloze vrouw, smeedde hij een stuk ijzer en ging op haar af met het roodgloeiende ding. Dat hielp.

In dit verhaal weet men niet waarom hij tenslotte vanuit Egypte naar Italië kwam, om daar zijn kluizenaarsleven voort te zetten in de landstreek Ligurië. Hij zou op de 5e oktober van een onbekend jaar gestorven zijn.

In de 12e of 13e eeuw werd Ventimiglia door de Genuezen belegerd. Soldaten uit San Remo vochten aan de kant van Genua en hadden een groep inwoners van Ventimiglia gevangen genomen. In ruil voor hun vrijlating wezen ze aan waar de relieken van Ampelius begraven lagen. Zo kwamen ze in San Remo. Weer later werd zijn gebeente over gebracht naar naar Genua.

Patronaten
Hij is patroon van Genua en van de smeden.


Bronnen
[100; 106; 107; 390/5p:539; Dries van den Akker s.j./2010.05.02]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen