× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 177  Victor van Egypte met Corona

Info afb.

Victor van Egypte (ook van SyriŽ of van de ThebaÔs); martelaar met (zijn vrouw?) Corona †††† (ook Stefanida of Stefanis); Ü 177.

Feest 20 februari (Corona) & 25 maart (Corona) & 14 mei & 5 (oosterse kerken) &11 november (in de oosterse kerken: tezamen met Menas en Vincentius).

De verhalen over Corona lopen nogal uiteen. Wat ze alle gemeen hebben is het volgende.

Corona stierf de marteldood omwille van Christus doordat ze tussen twee neergebogen palmbomen werd vastgebonden: vervolgens werd het touw dat de palmbomen bijeenhield doorgesneden zodat zij door de kracht van de terugverende bomen uiteen werd gescheurd.
Dit alles zou gebeurd zijn halverwege de 2e eeuw (Ī 160? of 177?) in ThebaÔs (Egypte), ergens in SyriŽ of ItaliŽ. Zij wordt steeds genoemd tezamen met de bejaarde martelaar Victor, maar de verhalen lopen uiteen over de vraag hoe deze twee bij elkaar hoorden.
Volgens de ene bron was Corona Victors bejaarde echtgenote. Zijzelf hing nog de heidense godsdienst aan, terwijl haar man christen was. Toen hij het slachtoffer werd van de christenvervolgingen onder keizer Antoninus Pius (138-161) en de marteldood stierf, bekeerde zij bij het zien daarvan tot Christus. Met als gevolg dat ook zij bovenvermelde marteldood moest ondergaan.
De meeste verhalen echter beweren dat Corona nog jong was: zo'n 16 jaar. Dat betekent dat ook Sint Victor hier en daar als een jongeman wordt afgeschilderd. In andere bronnen echter maakt men van Corona een jonge vrouw die aanwezig was bij de marteldood van de oude Victor... en bij het zien ervan zich tot Christus bekeerde.
Weer anderen beweren juist dat haar gruwelijke marteling plaatsvond op aanstichten van haar echtgenoot. Hij zou er goedkeurend bijgestaan hebben.

Verering & Cultuur
Hun verering vond grote verspreiding onder de gelovigen van Beieren, Tirol en Noord-ItaliŽ. Hun relieken worden vereerd in het Zuid-Tiroler stadje Feltre en in de Italiaanse plaatsen Osimo en Otricoli (resp. in de provincies Ancona en Terni). Delen ervan zijn in Aken en Praag terechtgekomen. Ook Bremen was in de middeleeuwen een Sankt-Koronabedevaartplaats; de onlangs opgedoken bedevaartsinsignes getuigen er nog van. In 1420 schreef er een prelaat, dat zich daar het ganse lichaam van Sankt Korona bevond. Het plaatsje Sankt-Korona, vlakbij Passau is een naar haar genoemd bedevaartsoord.

Patronaten
Corona is patrones tegen hagel en watersnood; haar voorspraak wordt ingeroepen tegen rugklachten en als hulp bij financiŽle aangelegenheden en geldzaken; als troosteres bij geloofstwijfels en in doodsnood, alsmede als raadgeefster bij ingewikkelde levensproblemen. Gezien de naamovereenkomst ligt het voor de hand haar voorspraak in te roepen tegen het in 2019 uitgebroken Coronavirus (COVID-19).

Afbeelding
Zij wordt afgebeeld met vlag; palmtak; zwaard (Victor); stadsmodel van Vallerano; olijftak; Victor wordt soms ook als jongeman afgebeeld. In het oosten wordt hij vereerd als heilige genezer en tezamen gevierd met Menas en Vincentius van Valencia.

Bronnen
[000ĽAugusta; 000Ľjrb; 101; 101a; 102; 104(Corona wordt hier abusievelijk 'Cournatus' genoemd); 106; 107/7kol:342; 107/8kol:555; 122; 140/5p:88; 291p:153; 390/5p:537; Dries van den Akker s.j./2020.03.14]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen