× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1333  Imelda Lambertini

Info afb.

Imelda Lambertini op, Bologna, Italië; kloosterlinge; † 1333.

Feest 12 (& 13) mei (& 16 september).

Op 12 mei 1333 stierf in het dominicanessenklooster Val di Pietra zuster Imelda. In het dodenboek werd opgetekend: "Gestorven: zuster Imelda. Tijdens haar leven werd haar vanuit de hemel een hostie gezonden; de priester nam hem en diende haar die toe. Velen zijn hiervan getuige geweest." (zie afbeelding). Welke wonderlijke gebeurtenissen gaan er schuil achter deze korte aantekening?

Imelda was een dochter van graaf Egano Lambertini en diens tweede vrouw Castora Galluzzi in de Italiaanse stad Bologna; zij moet geboren zijn rond het jaar 1321. Haar levensbeschrijver vermeldt uitdrukkelijk dat zij haar halfzussen en -broers uit vaders eerste huwelijk verre overtrof in zowel uiterlijke als innerlijke schoonheid. Op haar tiende werd zij voor haar opvoeding toevertrouwd aan de zusters dominicanessen van het plaatselijke klooster Val di Pietra. Kort daarna was zij - zo jong als zij was - tot de zusters toegetreden. Vanwege haar leeftijd hadden haar ouders daar toestemming voor moeten geven.

Als kloosterzuster verlangde zij ernaar de heilige communie te mogen ontvangen om nog meer verenigd te zijn met haar geliefde Jezus. Maar naar de opvattingen van haar tijd was zij daar nog te jong voor. Zij zou het grote mysterie dat schuilging in de eucharistie nog niet voldoende op waarde weten te schatten.

Eerst zes eeuwen later zou paus Pius X († 1914; feest 3 september) de leeftijd waarop een kind voor het eerst de communie mocht ontvangen, vervroegen. Zijn redenering was: een kind is waardig de communie te ontvangen, wanneer het tot de jaren van het verstand is gekomen en na een vrome voorbereiding in staat is onderscheid te maken tussen gewoon brood en heilig brood. Had Jezus immers niet gezegd: 'Laat de kinderen tot Mij komen'?

Maar zover was het in Imelda's tijd nog niet. Telkens als de zusters tijdens de mis te communie gingen, bleef zij alleen in de koorbanken achter en bracht haar offer van verlangen. Tot die gedenkwaardige 12e mei van het jaar 1333. Terwijl de zusters te communie gingen, zag zij vanuit de hemel een hostie naar haar neerdalen. Zij spreidde haar armen en opende haar mond om hem te ontvangen. Maar de hostie bleef - ten aanschouwen van de aanwezigen - boven haar zweven. Daarop kwam de priester naderbij, nam de hostie en diende die toe aan Imelda. Het geluk straalde van haar af. Ze bleef geruime tijd stil zitten om - zoals gebruikelijk was - na te bidden. Zelfs toen de zusters opstonden, bleef zij nog zitten. Toen men haar een teken wilde geven, merkte men dat zij gestorven was. Op dat moment was zij nog geen dertien jaar oud.

Verering & Cultuur
Zij werd bijgezet in de San Sigismundokerk te Bologna, waar haar graf wordt vereerd tot op de huidige dag. In 1826 werd zij door paus Leo XII († 1829) zalig verklaard.

Patronaten
Zij is patrones van (eerste) communicanten.


Bronnen
[Bri.1953; Dev:78:242; EnE.1951; Holböck 'Das Allerheiligste und die Heiligen' p:145-147; ib.1990; Mül.1860; Rge.1942; Rge.1989; Rgf.1991; S& S.1994; Tor.1987; Dries van den Akker s.j./2010.04.30]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen