× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 685  Benedictus II

Info afb.

Benedictus II OSB, Paus; Rome; † 685.
Feest 7 (voorheen) & 8 mei.

Hij was van Romeinse afkomst. Op het moment dat hij tot paus werd gekozen, was hij een benedictijner monnik in de abdij op de Monte Cassino, vooral gewaardeerd vanwege zijn kennis van de Heilige Schrift en van de liturgische gezangen. Zijn voorganger, Leo II († 683; feest 3 juli), was in de zomer van 683 gestorven. Kort daarop werd hij als diens opvolger gekozen, maar hij moest een jaar wachten vooraleer hij geďnstalleerd kon worden, omdat hij de instemming nodig had van de keizer in Constantinopel. Na zijn pauswijding restten hem nog slechts elf maanden voordat hij stierf op 8 mei 685.

Vermeldenswaardig is dat hij keizer Constantijn IV van Constantinopel († 685) zover wist te krijgen afstand te doen van het privilege om de pauskeuze goed te keuren. Het privilege werd overgedragen aan de exarch van Ravenna. Overigens stond hij op zeer goede voet met keizer Constantijn, bijgenaamd ‘pogonat’ oftewel ‘met de baard’ of ‘de bebaarde’ om hem te onderscheiden van zijn gelijknamige vader. De keizer zond hem zelfs een lok van zijn zoontje toe, waarmee hij Benedictus beschouwde als diens geestelijke vader.       Daar stond tegenover dat hij er bij de Westerse bisschoppen op aandrong om de resultaten officieel te onderschrijven van het 6e Oecumenische Concilie, gehouden te Constantinopel en afgesloten in 681 (feest 23 januari).

Hij droeg zorg voor de restauratie van een aantal kerken in Rome.
In Britse streken is hij bekend, omdat hij steun verleende aan bisschop Wilfrid van York († 710; feest 24 april).
Hij staat te boek als een eenvoudig en zachtmoedig man.
Hij werd opgevolgd door Johannes V († 686).


Bronnen
[Bdt.1925; Hlw.1924; Mty.2001; Rge.2002; Sta.1983; Wsh.2007; Dries van den Akker s.j./2020.04.17]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen