× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† middeleeuwen  Misselinus van Tarbes

Misselinus (ook Mesclin of Missolinus) van Tarbes, Frankrijk;

Feest 7 & 24 & 25 mei.

Hij was priester in de Zuid-Franse stad Tarbes. Het schijn dat Sint Gregorius van Tours († 594; feest 17 november) hem met ere vermeldt door hem te vergelijken met Sint Justinus († 165; feest 1 juni). Onder zijn leiding wisten de bewoners van de streek de ariaanse Gothen te verdrijven, die daar volgens zeggen op dat moment op gruwelijke wijze huishielden onder de bevolking.

Deze actie zou hebben plaatsgegrepen op een 25e mei. Vandaar dat de stad Tarbes eeuwenlang op 25 mei bevrijdingsdag vierde. Daar was het feest van Misselinus aan gekoppeld.

Intussen is het feest sinds de late middeleeuwen verschoven naar 7 mei.

In vroeger tijden lag hij begraven achter het hoogaltaar in de collegiale kerk van Tarbes. Maar in de troebelen van de Reformatie zijn zijn stoffelijke resten verloren gegaan.

Patronaten
Misselinus is patroon van de stad Tarbes.

In een buitenwijk van Tarbes staat een Misselinuskerkje; de plaatselijke overlevering weet te vertellen, dat hij in het dorpje, dat daar destijds lag, werd geboren.


Bronnen
[100»05.24; 106»05.24; 143; 370/5p:390; 370/6p:131»bevrijdingsfeest; Dries van den Akker s.j./2010.04.24]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen