× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
- Pater Dries van den Akker s.j. - is 30 oktober 2022 overleden.
Overlijdensbericht
† 310  Silvanus van Gaza met 39 anderen

Silvanus van Gaza, Palestina; bisschop & martelaar met negenendertig anderen; † 310.

Feest 04 mei.

Hij staat te boek als de eerste bisschop van Gaza. Er is een oude overlevering die meent te weten dat Filemon († 70; feest 22 november) aan wie Sint Paulus nog een brief schreef, daar de eerste bisschop zou zijn geweest. Maar dat berust op legende.

Met zijn medegelovigen werd hij het slachtoffer van de christenvervolgingen volgens sommigen onder keizer  Diocletianus (284-305), maar gezien hun sterfjaar ligt het meer voor de hand dat het ging om de vervolgingen onder keizer Maximus Daia (305-313). In de Kerkgeschiedenis van Eusebius staat te lezen: ‘Van de martelaren uit Palestina noem ik Silvanus, de bisschop van de gemeenten rond Gaza; met negenendertig anderen werd hij in de kopermijnen te Phaeno onthoofd…’ (Boek VIII, 13.5)


Bronnen
 [Mty.2001; site New Advent Encyclopedia; Dries van den Akker s.j./2013.04.01]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen