× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 926  Wiborada van Sankt-Gallen

Info afb.

Wiborada van Sankt-Gallen, Zwitserland; kluizenares & martelares; † 926.

Feest 2 mei.

Zij was van adellijke afkomst, en had zich als incluus laten inmetselen in een cel die tegen de kerk van klooster Sankt-Gallen was aangebouwd. De invallen van de Hunnen wierpen hun schaduwen vooruit. Boden kwamen het slechte nieuws brengen, dat ze in de richting van Sankt-Gallen trokken. De monniken hadden van deze ruwe heidenen uit het Hongaarse land niet veel goeds te verwachten. Ze brachten alle heilige en kostbare voorwerpen in veiligheid en namen de vlucht. Ze rieden Wiborada aan haar slot te doorbreken en haar cel te ontvluchten. Maar zij gaf er de voorkeur aan op haar plaats te blijven: zij had voor God deze gelofte afgelegd, nu wilde ze daar in doodsgevaar niet van afwijken.

Tegen hun verwachting in vonden de Hunnen nauwelijks iets van hun gading in het verlaten klooster, totdat ze op de afgesloten ruimte stootten waar Wiborada in gebed verzonken lag voor het kruis. In de mening, dat dan hier wel al de schatten verborgen zouden zijn, braken ze bij haar binnen, maar meer dan haar zelf en het kruisbeeld troffen ze er niet. Uit teleurstelling en woede, hebben ze haar ter plekke gedood.
Toen enige dagen later de monniken terugkeerden vonden ze het klooster weliswaar toegetakeld, maar tot hun verrassing niet in brand gestoken. Op het moment dat ze Wiborada aantroffen, badend in haar bloed, beseften ze, dat ze hier met een heilige martelares van doen hadden die haar leven had gegeven voor het klooster. Het was natuurlijk ook aan haar te danken dat het klooster gespaard was gebleven.

Ze werd in de kloosterkerk bijgezet en als een heilige vereerd. Haar broer Hitto († ca 950; feest 24 november) plantte venkel op haar graf; de hele winter bleef ze groen en stond ze in bloei!

Patronaten
Zij is patrones van bibliotheken, leesclubs en bibliofielen, en van pastoorsmeiden, kooksters en kokkinnen.


Bronnen
[S& S.1992p:200; Dries van den Akker s.j./2010.04.21]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen