× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 893  Theodardus van Narbonne

Theodardus (ook Audard, Jodard(?), Théodard) van Narbonne (ook van Montauban), Frankrijk; bisschop; † 893.

Feest 1 mei.

Hij moet geboren zijn in de omgeving van Toulouse. In 873 werd daar in de stad een bisschoppenvergadering gehouden. Théodard was er bij aanwezig als leek. Voorzitter van de bisschoppenconferentie was bisschop Sigebod van Narbonne. Deze bemerkte over hoe grote kwaliteiten Théodard beschikte. Hij nodigde hem in zijn bisdom en wijdde hem priester. Dit gebeurde op 15 augustus 883. Toen Sigebod was gestorven werd hij gevraagd hem op te volgen. Het bisdom had intussenveel te lijden gehad van de invallen van de Saracenen. Vele kerken waren verwoest en meosten opnieuw worden opgebouwd. Uiteindelijk heeft Théodard nagenoeg zijn hele vermogen besteed aan de armen en de wederopbouw van zijn bisdom Na tien jaar ingespannen arbeid nam hij enige tijd verlof om weer op kreachten te komen. Hij trok zich terug in de buurt van Mont Oriol (= het huidige Montauban), zijn geboortestreek. Tijdens dat verblijf is hij gestorven.
Hij werd bijgezet in de kloosterkerk St-Martin. Deze was ooit door zijn voorouders gesticht. Sindsdien werd ze naar hem genoemd: St-Théodard.

Verering & Cultuur
Ten westen van Lyon ligt de plaats St-Jodard. Is ze naam hem genoemd? Dat wordt nergens gezegd. Sterker, er is geen enkele verwijzing naar de persoon van Saint-Jodard te vinden. Wie is hij? Er is een heilige Theodulus (van Cesarea: † ca 308; feest 17 februari) wiens naam in het Frans verbasterd wordt tot Jodel. Dat betekent dat de beginletters ‘Thé-’ kunnen verbasteren tot ‘Jo-‘. Zou dan op soortgelijke wijze Théodard verbasterd kunnen zijn tot Jodard? De hierboven beschreven Théodard wordt ook wel aangeduid met Audard. Is het erg onwaarschijnlijk te veronderstellen dat Saint-Audard verbasterd zou kunnen zijn tot Saint-Jodard?


Bronnen
[Bdt.1925; Gué.1880/5p:282; Dries van den Akker s.j./2014.02.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen