× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 387  Donatus van Euroea

Donatus (ook Donatos) van Euroea, Epirus, Griekenland; bisschop; † ca 387.

Feest 30 april.

Van Donatos wordt gezegd dat hij vele heidenen tot Christus wist te brengen. Hij zette zijn woord kracht bij door wonderen. Brak water maakte hij zoet, wist bij grote droogte regen van de hemel af te smeken en wekte zelfs even een dode man tot leven.
Deze dode had tijdens zijn leven aan een schuldeiser het verschuldigde bedrag terugbetaald. Maar nu hij dood was, kwam de schuldeiser terug en wilde de weduwe wijsmaken dat de schuld van haar overleden man nog altijd open stond. En dat het langzamerhand tijd werd die schuld af te lossen. De weduwe was ten einde raad en nam haar toevlucht tot bisschop Donatos. Deze vroeg de schuldeiser te wachten tot de dode man was begraven. Zo lang hij boven aarde stond, vond de bisschop het niet gepast dergelijke zaken af te handelen. Maar dat maakte de schuldeiser alleen maar woedender en onredelijker. Hij wilde zijn geld. En wel nu!
Toen begaf de bisschop zich naar het lijk, nam het bij de hand en riep: “Opstaan broeder, eerst je zaakjes in orde maken met deze schuldeiser hier.” Het lijk richtte zich op en staarde met angstaanjagende verbijstering naar de schuldeiser. Vervolgens legde de dode haarfijn uit waar en wanneer hij het bedrag had betaald. De dode vroeg zelfs om het bonnetje dat ze ervan gemaakt hadden. Geheel verlamd van schrik overhandigde de bedrieger het document aan de dode. Deze verscheurde het papier, legde zich weer neer en was weer even dood als tevoren.

Donatos werd zo beroemd dat zijn naam ook doordrong tot keizer Theodosius de Grote († 395; feest 17 januari) in Constantinopel. Deze had een dochter die aan krankzinnigheid leed. Hij hoopte dat de verhalen over bisschop Donatos waar waren, en dat deze haar zou kunnen genezen. Hij vroeg hem dus naar zijn paleis te komen. En inderdaad, op het gebed van de bisschop was de dochter plotseling bevrijd van al haar waanzinaanvallen. De keizer was zo gelukkig, dat hij Donatos ruimschoots beloonde. Hij gaf hem zoveel kapitaal dat hij er een mooie kerk van kon bouwen in zijn bisschopsstad, Euroea.

Van Donatus wordt verteld dat hij een levensbedreigende draak zou hebben gedood door hem in de bek te spugen.

Is dit een middeleeuwse manier om tot uitdrukking te brengen dat het woord uit de mond van de heilige mensen tot Christus bracht, hun bloeddorst doofde en vrede bracht?


Bronnen
[Adr.z.j./4p:158; SHC.1985; Vmc.1985/2p:117; Dries van den Akker s.j./2008.02.17]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen