× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 586  Honorius van Brescia

Honorius van Brescia, ItaliŽ; bisschop; Ü 586.

Feest 24 april.

Het is mogelijk dat hij een afstammeling is van Keizer Constantijn. Te Rome werd hij priester gewijd. Vervolgens trok hij zich terug in de buurt van Brescia om er als kluizenaar te leven.
Nu gebeurde het dat Brescia in het jaar 575 een nieuwe vorst kreeg, Alahis genaamd. Hij was gehuwd met vrouwe Marcella, en zij hadden een dochter die Orielda heette. Dit meisje was door God uitgekozen om Alahis tot het christelijk geloof te brengen. Immers als er dingen zijn in iemands leven die een groot verdriet waard zijn, ligt daar ook een aanknopingspunt voor de eeuwige vreugde!
Welnu Alahis' oogappel Orielda werd gekweld door een ernstige ziekte, die het kind een afzichtelijk uiterlijk bezorgde. Overal had ze builen, puisten en etterende wonden. De doktoren wisten er geen raad op, zodat men zich tot tovenaars wendde. Deze schreven voor dat men haar geitemelk te drinken moest geven en heel bepaalde kruiden. Omdat het hier zo'n delicate zaak betrof werden de twee intiemste vrienden van Alahis erop uitgestuurd: Arnulfus, een hooggeplaatste militair, en Faustus, die alle verborgen hoeken en gaten in de bergen op zijn duimpje kende.
Deze twee stootten tijdens hun zoektocht op het hutje van Honorius, die op dat moment al aardig op leeftijd was, wat nog eens werd benadrukt door een flinke baard en een wilde haardos. Hij meende dat zijn laatste uur geslagen had, in aanmerking genomen dat Alahis tot nu toe de christenen behoorlijk vijandig gezind was geweest. Hij knielde zelfs al neer om maar meteen de genadeslag te krijgen. Maar de twee mannen waren hoogst verbaasd op een dergelijke plek een levende ziel aan te treffen. Zo maakten ze over en weer kennis met elkaar. Toen Honorius hoorde waarom ze de bergen in waren gegaan, beloofde hij hun dat hij kon helpen. Ze namen hem mee naar Alahis. Deze koesterde nog altijd vijandige gevoelens tegen de christenen, maar hij beloofde dat er verbetering in zou komen, als hij zijn dochter wist te genezen.
Het kostte niet eens zoveel moeite de vorst over te halen zich te laten dopen. Dat vond plaats op het feest van Maria ten Hemelopneming van het jaar 576. Met hem werd ook Orielda gedoopt; de zonden werden van haar ziel weggewassen en onmiddellijk daarna bleek zo gezonder en mooier dan ooit, tot grote verwarring en stomme verwondering van de afgodspriesters en alle aanwezigen. Nu vroegen ze allemaal gedoopt te mogen worden. Na gedegen geloofsonderricht ontvingen ook zij het sacrament van het doopsel.
Nu brak er een tijd van rust en vrede aan voor de kerk van Brescia, waarin de beschadigde en verwaarloosde kerkgebouwen werden gerestaureerd.
Toen de bisschop van Brescia stierf, de heilige Herculanus, lag het voor de hand dat Honorius met algemene stemmen tot zijn opvolger werd gekozen.
Na bijna tien vruchtbare jaren is hij vlak na pasen van het jaar 586 gestorven. Hij ligt begraven in de kerk van Brescia.

Patronaten
Zijn voorspraak wordt met name ingeroepen tegen hoofdpijnen.


Bronnen
[100; 101a; 102; Dries van den Akker s.j./2010.04.11]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen