× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 100  Apelles van Smyrna met Lucius en Clemens

Apelles van Smyrna, Klein-Azië; geloofsverkondiger (& bisschop?) tezamen met Lucius van Laodicea en Clemens; † ca 100.

Feest 22 april (zonder Clemens) & 10 september.

Op oude lijsten worden op 22 april en 10 september Apelles en Lucius vermeld. Volgens de overlevering maakten zij deel uit van de Zeventig.

Paulus noemt Apelles in zijn Brief aan de Romeinen: 'Groet Apelles, die echte christen' (Romeinen 16,10). In de overlevering maakte men van hem een bisschop van Smyrna, maar dat lijkt historisch gesproken bijzonder onwaarschijnlijk. Wellicht werd hij verward met Apollos?

In één adem met hem wordt steeds Lucius genoemd. Ook zijn naam valt in de Romeinenbrief: 'Mijn landgenoot Lucius laat u groeten' (Romeinen 16,21).

Op 10 september wordt daar nog de naam van een zekere Clemens aan toegevoegd.

Op 22 april staat zijn naam er niet bij. Paulus vermeldt hem terloops in zijn brief aan de christenen van Filippi: 'Evodia en Syntyche verzoek ik beiden: weest eensgezind in de Heer. Ook u, mijn trouwe kameraad, vraag ik: wees haar behulpzaam. Want zij hebben mij bijgestaan in de strijd voor het evangelie, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, wier namen staan in het boek des levens' (Filippenzen 4,2-3).

Wie die trouwe kameraad is, die hier persoonlijk wordt aangesproken, is niet duidelijk.

Latere tradities menen te weten, dat Clemens bisschop van Sardes is geworden. Historisch gesproken is er echter verder niets over hem bekend.
Vanwege alle verwarring zijn deze drie sinds de kalenderhervormingen in de katholieke kerk van 1969/70 terzijde geplaatst.


Bronnen
[101a; 102]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen