× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 5e-7e eeuw  MARIA Icoon Bron van Leven

Info afb.

Maria.Ikoon-Bron-van-Leven; vooral 5e t/m 7e eeuw.

Feest 4 april & 11 oktober.

Het thema van Maria als leven-gevende bron bouwt voort op de oude Griekse mythologie. In een grot op de Atheense akropolis was in het oude Griekenland een ruimte voor rituele wassingen. Volgens de mythologie was dit de plek waar Halirrhotius, de zoon van zeegod Poseidon, flirtte met Alcippe, de dochter van oorlogsgod Ares. Zoals we weten liep dat voor de jongeman niet goed af. Vader Ares was er niet van gediend en doodde de minnaar van zijn dochter. Later werd deze plek gekerstend en toegewijd aan Maria als leven-gevende bron.

Het thema van Maria als Bron van Leven is ontleend aan de Kerkvaders.

Tijdens de regering van de Byzantijnse keizer Leo I (457-474) is er sprak van bedevaarten naar een wonderdadige bron die aan Maria is toegewijd. Maar daar zijn geen afbeeldingen van bekend. Met name in de 5e, 6e en 7e eeuw wordt Maria in liturgische hymnen bezongen als bron van levengevend water.
Maria als moeder van Jezus wordt hier voorgesteld als de bron waaruit Jezus is voortgekomen. In het evangelie van Johannes duidt Jezus zichzelf aan als bron van levens water. Zo openbaart Hij zich aan de Samaritaanse vrouw die water komt putten bij de bron van Jakob te Sichar (Johannes 04,01-44).

In het zevende hoofdstuk van Johannesí evangelie horen we:
37 Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: "Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij;
38 wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: "Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."
39 Hiermee doelde Hij op de Geest, die zij, die in Hem geloofden, zouden ontvangen.
Zo kan dus Maria worden voorgesteld als Bron van Levengevend Water.


Bronnen
[katalogus Ikonententoonstelling, Delft (jaar?); Dries van den Akker s.j./2008.04.20]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen