× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1794  Renée Feillatreau

Renée Feillatreau, een van De Negen-en-negentig Martelaren van Angers, Frankrijk; † 1794.

Feest 2 (tezamen met de andere martelaren) januari & † 28 maart.

De Franse Revolutie dendert door Frankrijk: er komt een andere tijdsindeling; er komt een officiële staatsgodsdienst ter ere van de Godin van de Rede; de kerken worden tempels van de godin Rede; op het altaar worden de katholieke beelden en symbolen verwijderd en vervangen door een beeld van Vrouwe Rede. Het is verboden er nog een andere godsdienst op na te houden. Huiszoekingen worden gedaan om erop toe te zien dat de onderdanen zich ook in hun privé-leven hieraan houden.

Anjou is één van de gebieden waar de vervolging uiterst fanatiek was. Tussen 30 oktober 1793 en 14 oktober van het jaar daarop werden er honderden mensen gearresteerd. Negen-en-negentig ervan zijn intussen officieel zalig verklaard. Het betreft 12 priesters, drie vrouwelijke religieuzen en voor het overige gewone gelovigen: vier mannen en tachtig vrouwen, te oordelen naar hun beroep voor het overgrote deel eenvoudige en vaak arme mensen: van handwerkslieden tot dienstmeisjes en hulpen in de huishouding.

Renée Feillatreau was op 8 februari 1751 geboren te Angers. Haar vader was aanvankelijk aan de kost gekomen als schoolmeester; later als stijfselmaker. Ze huwde met de stijfselkoopman Louis Dumont. Zij stierf onder de guillotine, 43 jaar oud.


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen