× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1053  Procopius van Sazava

Info afb.

Procopius van Sazava (ook van Bohemen) osb, Tsjechië; kanunnik & stichter; † 1053.

Feest25 maart & 1 april (geünieerde oosterse kerken) & 4 juli.

Hij moet rond 990 geboren zijn in de Boheemse plaats Chotoun, ten oosten van Praag. Het Romeins Martyrologium suggereert dat hij getrouwd was en een zoon had. Van der Linden neemt dat over. Maar in zijn Vita, geschreven door een tijdgenoot, staat daar niets over. Dat vertelt dat hij als jongeman een deugdzaam leven leidde. Zijn ouders vertrouwden lieten hem studeren in een naburige plaats met de bedoeling dat hij een geestelijk ambt zou kunnen bekleden. De kanunniken in die stad namen hem in hun midden op. Hij was zo vaak in de koorbanken te vinden voor persoonlijk gebed dat ze hem ‘de monnik’ begonnen te noemen. Hij ontving de priesterwijding, maar verlangde er inderdaad naar zich terug te trekken en het leven van een kluizenaar te leiden. Hij volgde zijn roeping en vond een spelonk ergens in Bohemen; Sazava heette het daar.

Daar zou hij verborgen gebleven zijn, als niet een plaatselijke hertog, Ulrich, tijdens een jacht verdwaald was. Dat wil zeggen, hij zat achter een hert aan dat tenslotte zijn toevlucht zocht bij Procopius in zijn hut. Tijdens de maaltijd wist de heilige het weinige water in een kruikje in wijn te veranderen. De koning was onder de indruk van de heilige man en stond hem toe daar een kloostertje te beginnen. Hij, Procopius, zou dan de eerste abt moeten worden. Naar men zegt, gebeurde dit in 1032. Een van zijn bijzondere daden was, dat hij in de liturgie de Slavische taal gebruikte. In de loop van de tijd breidde zijn klooster zich almaar uit.

Verering & Cultuur
In 1588 werden zijn relieken overgebracht van Savaza naar de Allerheiligenkerk op de Praagse Burcht.

Patronaten
Hij geldt als een van de (onofficiële?) patroonheiligen van Bohemen.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als kluizenaar met een hert, met de duivel aan de ploeg of met geketende duivel. (De duivel werd door hem gedwongen als wiel voor zijn wagen te dienen).


Bronnen
[AAS»07.04; Adr.z.j./4»04.01; Bdt.1925; Dz2.1896p:591; Kib.1990/8kol:228; Lin.1999; Rgf.1991; Dries van den Akker s.j./2010.03.27]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen