× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 732  Geraldus van Mayo

Geraldus (ook Garalt, Gerald of Gérald) van Mayo, Ierland; abt; † 732.

Feest 10 & 13 maart & 27 december.

Hij moet rond 642 geboren zijn uit een Angelsaksische familie die in Northumberland woonde. Trad toe tot de kloostergemeenschap van Lindisfarne, die toen onder leiding stond van de heilige abt Colman († 676; feest 18 februari). Hij vergezelde hem naar de beroemde synode van Whitby van 664. Deze was belegd door de heilige abdis Hilda († 680; feest 17 november).

De Engelse en Ierse kloosters waren onderling ernstig verdeeld. Sommige volgden de Keltische regel, een zeer strenge levenswijze die terugging op Columkil van Iona († 597; 9 juni), gesymboliseerd door de tonsuur: de monniken schoren hun haar op het voorhoofd tot halverwege af; van achter droegen zij het haar in een opzichtige staart. De monniken van het vasteland schoren hun hoofdhaar af, maar behielden een kransje haar vlak boven de oren: dat was het Romeinse gebruik. Bovendien hadden de Keltische monniken op grond van hun cultuur een eigen berekening om de Paasdatum te bepalen; deze verschilde elk jaar met de Romeinse Paasdatum. Hilda heeft veel gedaan om de eenheid tot stand te brengen. Tenslotte riep zij in 664 de beroemde synode van Whitby bijeen.

Na verhitte discussies koos men voor de eenheid met Rome. Immers, die gebruiken gingen terug op de prins der apostelen, Petrus, en dat konden de Ieren van hun riten niet aantonen. De Engelse kloosters namen de Romeinse gebruiken en de regel van Benedictus aan, die al overal op het vasteland was ingevoerd. Paasdatum en tonsuur zouden vanaf dat moment overal hetzelfde zijn.
Abt Gerald gaf er de voorkeur aan om vast te houden aan het Keltische gebruik. Gerald en nog een aantal monniken besloten hem te volgen. Nog in datzelfde jaar staken zij over naar Ierland en stichtte daar in het westen klooster Mayo (= Magh-Eo).
Bij een twist in zijn klooster tussen de monniken van Ierse en die van Engelse afkomst, waaraan de oude richtingenstrijd ten grondslag lag, vertrouwde abt Colman hem de leiding toe over de Engelse monniken, het zogeheten ‘Engelse Huis’; daar zouden meer dan honderd heiligen vandaan komen. Zelf nam hij de zorg op zich voor de Ierse monniksgemeenschap. Na Colman's dood werd hij abt. Hij maakte de verplichte invoering van de Romeinse rite nog mee, maar het is niet duidelijk of hij toen zelf nog abt was, of dat een van zijn opvolgers daarin de hand had.

Legende
Er bestaat een curieuze legende rond zijn persoon.
Toen er eens hongersnood uitbrak en lange tijd aanhield, voelden de mensen dat als een straf voor begane zonden. Ze vroegen abt Gerald of hij wilde bidden om de pest, omdat die ramp niet zo erg was als wat ze nu meemaakten. Maar hij weigerde. Tweederde van de bevolking kwam om. De rest zocht zijn heil onder zijn mantel, waar voor ieder die er zijn toevlucht zocht, een plaatsje bleek te zijn. Zij bleven gespaard.

Weerspiegelt zich in deze legende de richtingenstrijd tussen Angelsaksische en Ierse monniken? Wordt met de hongersnood bedoeld, dat men niet het ware geestelijk voedsel had: de Romeinse rite? En met de pest: de Ierse rite? 'Tweederde kwam om', zegt de legende. Dat waren dus de Ieren die niet hun toevlucht namen onder zijn mantel, toen hij overging naar de Romeinse rite...? Als deze interpretatie waarheid bevat, duidt de legende erop, hoe bitter de strijd is geweest binnen de kloosters van Brittannië in de zevende eeuw.

Gerald stierf op vergevorderde leeftijd

Patronaten
Op grond van bovenstaande legende wordt zijn voorspraak ingeroepen tegen de pest.


Bronnen
 [001»Gerolt; 014»Gérald; 122»Gerald-Majo; 127»Gérald; 142jr0732»12.27; 500; Dries van den Akker s.j./2010.03.26]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen