× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 492  Felix III Paus

Info afb.

Felix Paus III, Rome, ItaliŽ; Ü 492.

Feest 25 februari & 1 maart

Hij werd op 13 maart 483 gekozen als opvolger van Sint Simplicius (Ü 483; feest 2 maart). Hij was omringd door grote zorgen. In het westen had hij te maken met de grote volksverhuizing, in ItaliŽ zelf met de Ostrogotische koning Theodorik de Grote, in Afrika met ariaanse vandalen die de orthodoxe christenen vervolgden en in het oosten met schismatieke christenen die het Concilie van Chalcedon (451) niet wilden aanvaarden.

Hij werd opgevolgd door Sint Gelasius I (Ü 496; feest 21 november).

Zijn achterneef, paus Gregorius de Grote (Ü 604; feest 3 september) maakt melding van hem in een preek over zijn drie tantes Tharsilla, Aemiliana en Gordiana.

Genummerd 38, gehouden op 21 zondag na Pinksteren) naar aanleiding van Matteus 22,01-14.

"Temidden van haar zussen groeide Tharsilla gestaag in haar toeleg op het gebed, haar boetedoeningen, haar versterving en haar serieuze en heilige levenswijze. Volgens haar eigen zeggen verscheen haar op een nacht in een droom mijn voorvader Felix, die ooit nog bisschop was op de zetel hier van Rome. Hij toonde haar de schitterende woning van de eeuwige heerlijkheid met de woorden: 'Kom, ik ga je opnemen in deze woning van licht.' Kort daarna kreeg ze plotseling koorts, en had haar laatste uur geslagen. Wanneer een man of vrouw van adel sterft is het gebruikelijk dat er vele mensen samenkomen om de naaste familie te troosten. Zo stonden er ook in haar stervensuur vele mannen en vrouwen rond haar bed. Onder hen bevond zich ook mijn moeder. Zij zag hoe zij plotseling als in een geestverrukking haar ogen opsloeg naar de hemel; daarna wendde zij zich tot de omstanders met de woorden: 'Opzij, opzij, Jezus komt eraan!' Terwijl zij daar naar opzag, maakte haar ziel zich los van het lichaam. Een hemelse geur verspreidde zich door het vertrek, alsof de brenger van alle goeds die daarnet aan zijn nederige dienares verschenen was, en spoor van zijn aanwezigheid achter had willen laten.

Dit gebeurde daags voor Kerstmis van het jaar 580. Enkele dagen later zal Tharsilla op haar beurt verschijnen aan haar zus Aemiliana om haar bij zich uit te nodigen, zodat ze samen weer het feest van Driekoningen kunnen vieren. Gordiansa wordt overgelaten aan haar meer 'oppervlakkige' aspiraties. Zij trouwt met de beheerder van haar landerijen.


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen