× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 114  Eudokia van Heliopolis

Info afb.

Eudokia (ook Eudocia of Eudoxia) van Heliopolis (ook de Oudere, Samaritana of Sr), Syrië; martelares; † tussen 98 en 117 (ca 114?[107/6kol:174])

Feest 1 maart.

Zij was van Samaritaanse afkomst en woonde in de Fenicische stad Heliopolis (Baalbek). Van haar wordt verteld, dat zij uitzonderlijk mooi was. Haar leven van courtisane had haar grote rijkdom bezorgd. Toen ze op een avond bij uitzondering vroeg naar bed was gegaan, werd ze om middernacht gewekt door een man, die in een naburig huis mooi aan het zingen was. Haar aanvankelijke boosheid maakte plaats voor nieuwsgierigheid, zeker toen ze de woorden hoorde die de man zong: dat er God bestond die liefde was en rechtvaardigheid, en dat Hij bij het Laatste Oordeel levenden en doden zou oordelen op grond van hun daden.

De volgende morgen ging ze op onderzoek uit en ontdekte, dat er bij de buren een oude vriend was komen logeren, een zekere Germanus, die monnik was. Naar zijn gewoonte was hij midden in de nacht opgestaan om hardop zijn gebeden te doen.

Aangetrokken door de schoonheid van de gezangen en door de inhoud van de woorden nodigde zij de monnik bij zich thuis uit. Toen deze de rijkdom zag, waarmee zij zich omringd had, merkte hij op, dat haar man wel steenrijk moest zijn. Beschaamd bekende zij dat zij geen man had en alles zelf had verdiend met prostitutie.

Daarop riep de monnik uit: "Arm kind, zou je niet veel gelukkiger zijn, als je hier tijdens dit leven wat minder had, maar straks in het toekomstige leven mocht delen in het eeuwig geluk?"

Maar zij antwoordde: "Is uw God dan zo streng, dat Hij ons mensen geen rijkdom gunt?"

"Integendeel", antwoordde Germanus, "maar Hij is wel streng, wanneer die rijkdom op onrechtvaardige manier is verkregen, zoals in uw geval..."

Diep getroffen bekeerde zij zich tot de weg van Christus, liet zich door een priester ergens op het platteland de christelijke leer en levenswijze bijbrengen en schonk al haar bezittingen weg aan de armen. De rest van haar leven bracht zij door in gebed en grote boetvaardigheid.

Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Trajanus († 117) werd ze verraden door een vroegere minnaar, die het haar niet kon vergeven, dat ze zo veranderd was. Uiteindelijk werd zij onthoofd.

Met name in de oosterse kerk geniet ze grote verering als martelares.


Bronnen
[ 107/6kol:174; 140/3p:5; 141; 300» Eudoxie; 500; Dries van den Akker s.j./2000.03.01]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen