× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 468  Hilarius Paus

Info afb.

Hilarius Paus, Rome, ItaliŽ.
Feest Ü 28 februari & 10 september

Hij werd tot paus gekozen op 19 november 461. Hoewel afkomstig van SardiniŽ, was hij in Rome geen onbekende. Hij had als diaken gediend onder paus Leo I (Ü 461; feest 10 november). Hij was een van de pauselijke gezanten die op de zogeheten Roversynode te Efese, tezamen met Sint Flavianus (Ü 449; feest 17 februari) zo onheus was geschoffeerd. Hij had het vege lijf weten te redden door te vluchten.

Zelfs als paus had hij te stellen met die ketterijen. Keizer Anthemius (Ü 472) was hoogstpersoonlijk naar Rome gekomen, tezamen met Nestorius en Eutyches om hun zaak te bepleiten en erkend te krijgen door de officiŽle kerkvertegenwoordiger. Hilarius gaf geen krimp. Als paus had hij trouwens geregeld conflicten bij te leggen over kerkjuridische kwesties, vooral in Zuid-Frankrijk (462) en Noord-Spanje (465). Hij onderstreepte telkens weer de pastorale taken waar bisschoppen aandacht aan moesten besteden. Zo dienden zij niet te verblijven aan het hof van een koning of keizer, maar te resideren in hun eigen bisdom.

Op 9 november 465 riep hij in Rome een bisschoppensynode bijeen. Bij die gelegenheid verbood hij hun hun eigen opvolger aan te wijzen: dat was voorbehouden aan de gehele geloofsgemeenschap. Overigens is deze synode vooral bekend door het feit dat dit de eerste synode is uit de geschiedenis waarvan de actuele akten zelf bewaard zijn gebleven.


Bronnen
[Hlw.1924; Lin.1999; MŁl.1860p:446>10-sept; Rge.2002; Sta.1983; Wim.2002; Dries van den Akker s.j./2022.02.27]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen