× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1110  Edigna van Puch

Info afb.

Edigna van Puch bij Fürstenfeldbrück, Beieren Duitsland; kluizenares; † 1109 of 1110.

Feest 26 februari.

Volgens een Frans handschrift uit de middeleeuwen was zij een dochter van de (Merovingische?) koning Henri I. Maar gezien de tijd waarin haar levensverhaal speelt, ligt het veel meer voor de hand dat zij uit het geslacht van de Capetingers stamde. Dan zou haar vader koning Henri I geweest zijn en haar moeder koningin Anna, die een dochter was van de Russische grootvorst Jaroslaw van Kiev. De beroemde Russische heiligen Boris en Gleb waren dus broers van haar grootvader Jaroslaw. Een andere heilige uit de familie van moeders kant was haar oudtante Aurelia die kloosterlinge was geweest in het St.-Emmeramklooster te Regensburg.

Edigna moet zo rond 1050 zijn geboren. Waarschijnlijk zegde zij het hofleven vaarwel om een door haar ouders gearrangeerd huwelijk te ontlopen. Men vermoedt dat zij vanuit Bourgondië met kruisridders meetrok en ergens onderweg is blijven steken. Hoe dan ook, het verhaal vertelt, dat zij armoedig gekleed met een boer op diens ossenwagen mee mocht rijden; uitdrukkelijk wordt vermeld dat zich op die kar een haan bevond en dat er een klok aan die kar hing (afb.1). In de buurt van het gehucht Puch bleef het span staan, de haan kraaide en het klokje luidde. Zo komt het dat zij daar ergens in de buurt van Fürstenfeld, aan de oevers van de rivier de Ampel een plek zocht om te wonen. Zij nam haar intrek in een holle linde (afb.2) die vlak naast de plaatselijke Sebastiaanskerk stond. Daar diende zij God onder tranen met vasten, waken en bidden al de verdere 35 jaren die zij daarna nog te leven zou hebben. Zij won het vertrouwen van de eenvoudige plaatselijke bevolking en leerde de kinderen lezen en schrijven. Wie het hart bij haar uitstortte, vond altijd gehoor; zij gaf raad en moed en probeerde strijdende partijen met elkaar te verzoenen. Zieken zocht zij thuis op, vaak met kruiden die hielpen; zo werd er tenslotte van haar verteld dat zij de macht bezat om zieken te genezen.

Na haar dood kwam er nog lange tijd uit haar linde een wonderbaarlijke olie, waarbij vele zieken genezing vonden. Toen mensen er een handeltje van wilden gaan maken, viel de oliestroom uit de boom droog.
Zij ligt begraven in de kerk van Puch.

Patronaten
Daar wordt ze vereerd als patrones van het dorp; zij wordt ook aangeroepen tegen diefstal en om verloren voorwerpen terug te vinden en tegen veeziekten.

Afgebeeld
Zij is vooral afgebeeld in de plaatselijke volkskunst. Vaak is zij te zien in haar holle boom, soms met een lelie (symbool van de maagdelijkheid). Ook wel met haar ossenkar, met en haan en een klok.


Bronnen
[011; 106; 107; 111; 212; 294; Dries van den Akker s.j./2010.04.02]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen