× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1011  Willigis van Mainz

Info afb.

Willigis (ook Willigils) van Mainz, Duitsland; aartsbisschop; † 1011.

Feest 23 februari.

Hij was afkomstig uit Schöningen, waar zijn vader het eenvoudige beroep van wagenmaker uitoefende. Op grond van zijn veelbelovende intelligentie mocht hij voor priester studeren. Na zijn wijding werd hij kanunnik te Hildesheim. Op instigatie van Wolkold, op dat moment nog koorleider aan het hof van keizer Otto I 'De Grote' († 973) en later benoemd tot aartsbisschop van Meissen, kwam hij in 969 als kapelaan en biechtvader aan het hof; twee jaar later stelde de nieuwe keizer, Otto II, hem aan als zijn kanselier.

In 975 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Mainz. Hij was een ijverig bevorderaar van de christelijke cultuur, niet alleen in zijn eigen bisdom, maar ook ver daarbuiten, zoals Sleeswijk, Holstein, Denemarken en Zweden. Hij stichtte collegiale kerken o.a. in Mainz en Halberstadt. In 1006 was hij nauw betrokken bij de stichting van het bisdom Bamberg.

Na de dood van keizer Otto II († 983) droeg hij zorg voor de opvoeding van zijn driejarige zoon, de latere keizer Otto III, tezamen met Otto's moeder Theophano en zijn grootmoeder Sint Adelheid († 999; feest 16 december). Intussen was hij uitgegroeid tot één van de invloedrijkste mannen van het keizerrijk. In 983 wijdde hij Adalbert († 997; feest 23 april) tot bisschop van Praag en in 993 Bernward († 1022; feest 5 mei) tot bisschop van Hildesheim. Van paus Benedictus VII († 983) had hij de volmacht ontvangen om keizers te kronen, en zo wijdde hij in 996 Otto III tot keizer. Maar de nieuwe keizer stierf alweer zes jaar later op 42-jarige leeftijd. Nu ontbrandde er een strijd over zijn opvolging. Deze werd beslecht, toen Willigis nog in datzelfde jaar 1002 Hendrik II († 1024; feest 13 juli) tot keizer en zijn vrouw Kunigonde († 1033 of 1039; feest 3 maart) tot keizerin kroonde. Beiden zouden later heilig verklaard worden. Willigis noemde men 'vader van keizer en keizerrijk'. Het was ook vooral door zijn toedoen dat in 996 Bruno van Kärnten, achterkleinzoon van Otto I en hofkapelaan van Otto III, de eerste paus werd van Duitse afkomst; hij nam de naam aan van Gregorius V († 999).

Naast dit alles vond Willigis in zijn persoonlijk leven nog tijd voor geregelde bijbelstudie en ondersteuning van de armen. Zo was hij gewoon om elke dag dertig armen aan zijn tafel uit te nodigen.

Hij was een groot bevorderaar van de kunsten. Een van zijn motto's luidde: 'Door de kunst tot kennis van en dienst aan God.' Zo liet hij de eerste domkerk van Mainz bouwen, toegewijd aan Sint Martinus; maar deze brandde op de dag van zijn wijding, 30 november 1009, tot op de grond toe af en zou door een van zijn latere opvolgers, Sint Bardo († 1051; feest 11 juni), worden herbouwd. Daarnaast was hij o.a ook de bouwheer van de kloosterkerk op de Disibodenberg bij Mainz, van Jechaburg en van de Sint-Victor- en Stefanuskerk in de stad Mainz. In deze kerk werd hij begraven; hij geniet er nog altijd enige verering.

Patronaten
Hij is patroon van wiel- en wagenmakers.

Afgebeeld
Hij wordt ook meestal afgebeeld met een wiel; hij koos dat zelf als embleem ter herinnering aan zijn vader... Om diezelfde reden is het ook in het stadswapen van Mainz terecht gekomen.


Bronnen
[Bau.1925; Bri.1953; Deu.1993p:24.26; Frm.1996; HiH.1987p162; Lin.1999; Rge.1989; Rgf.1991; S& S.1989p:91; Dries van den Akker s.j./2010.03.14]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen