× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† vóór 1310  Zeven Stichters van de Servietenorde

Info afb.

Zeven Stichters van de Servietenorde; stichters; † vóór 1310.

Feest 17 februari (sterfdag van Alessio de’Falconieri, de langst levende).

De Servieten vormen een religieuze orde, die in 1233 op grond van een gezamenlijk Maria-visioen door zeven vooraanstaande burgers van Florence als bedelorde in het leven werd geroepen. De zeven waren:

Naam Jaar Mnd.Dag
Giovanni di Buonagiunta (ook Bonajuncta)
Hij stierf, terwijl hij stond te preken.
1257 08.31
Buonfiglio (ook Bonfilius) dei Monaldi
Hij was generale overste in Florence
1262 01.01
Bartolomeo degli Amidei (ook Amideus) 1266 04.18
Benedetto (ook Manettus) dell’ Antella
Hij was de vierde generale overste
1268 08.20
Ricoverino dei Lippi-Uggocioni (ook Hugo) 1282 05.03
Gherardino di Sostegno 1282 05.03
Alessio de’Falconieri 1310 02.17

Zij vormden een reactie op de materialistische mentaliteit en de teloorgang van religieus besefzoals die steeds meer zichtbaar werden in het rijke Florence van hun dagen.
Aanvankelijk bewoonden zij een burgerhuis in de stad. In 1234 trokken zij zich als kluizenaars terug op de Monte Senario bij Florence. Hun regel ontleenden zij aan de geschriften van Sint Augustinus († 430; feest 28 augustus), waar ze een aantal elementen aan toevoegden uit de regel van de dominicanen. De officiële naam van hun orde luidt: 'Servi Beatissimae Mariae Virginis' (= 'Slaven van de Allerzaligste Maagd Maria' of 'Ordo Servorum Mariae' (= 'Orde van Slaven van Maria'), afgekort als s.b.m.v. of o.s.m. Paus Innocentius IV († 1254) gaf in 1249 en 1252 officieel zijn goedkeuring aan hun regel.

Er is ook een contemplatieve vrouwelijke tak en een derde orde, de mantellaten of mantellatinnen. Zij werden eveneens te Florence gesticht door Juliana Falconieri in 1341.


Bronnen
[Rgf.1991»Sept-Saints-Fondateurs; Wim.1998; Dries van den Akker s.j./2008.01.17]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen