× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 308  Dorothea van AlexandriŽ

Dorothea van AlexandriŽ, Egypte; martelares; Ü 308.

Feest 6 februari.

De vroegchristelijke schrijver Rufinus (Ü 410) weet te vertellen dat Dorothea afkomstig was uit een oud, eerbiedwaardig, adellijk geslacht.
Er gaan over haar twee verhalen, die elk geschreven lijken te zijn met de bedoeling uit te leggen, waarin Dorothea's heiligheid bestaat, daar zij immers in tijden van verdrukking toch niet als martelares gestorven is.
Sommigen zeggen dat zij 'degenen die vijandig stonden tegen het geloof in Christus en de christelijke kuisheid, ontvluchtte en zich verborg in de eenzaamheid. Daar was zij door haar standvastige gebeden en verstervingen een toonbeeld van een god toegewijd leven.'

Rufinus weet echter te vertellen dat Maximinus onder de indruk was van haar uiterlijke schoonheid. Hij moet hier gedacht hebben aan Maximinus Daia die keizer was van 308 tot 313. Andere bronnen denken eerder aan de soldatenkeizer Maximinus (235-238). Omdat Maximinus nu eenmaal niet verder keek dan de buitenkant, begon hij haar te begeren. Voor haar echter was uiterlijke schoonheid een verwijzing naar de Schepper, de goddelijke maker ervan. Hem wilde zij eren en dienen als een persoon uit ťťn stuk. Zij ging dus op zijn avances niet in. Daarop werden Dorothea's goederen verbeurd verklaard, omdat zij - zoals het in een boek met heiligenlevens uit de 19e eeuw wordt gezegd - 'weigerde aan de onbeschofte hartstocht van die wreedaard zich veil te geven'. Hij dreigde haar met folteringen. Maar zij weigerde standvastig haar lichaam te laten gebruiken voor de dienst van de godin Venus. Zij had haar lichaam toegewijd aan God als een tempel, een woning voor Hem om onder de mensen te kunnen verblijven. Ze bleek zelfs bereid er de marteldood voor te ondergaan. Zover heeft de tiran het echter niet laten komen. Wel inspireerde Dorothea met haar moed en standvastigheid vele andere vrouwen, die met een even sterk geloof zich verweerden tegen de heidense gebruiken door hun kuisheid te bewaren en zich zo geheel en al in dienst te stellen van God.

Hoe verschillend beide verhalen ook zijn, in ťťn punt stemmen zij overeen: Dorothea bleek door haar consequente toewijding aan de dienst van God een inspirerend voorbeeld voor haar omgeving.


Bronnen
[AAS; Ha1.1838; Dries van den Akker s.j./2005.08.29]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen