× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 865  Ansgar van Hamburg

Info afb.

Ansgar (Anscarius, Anschaire, Anschar, Anscharius, Ansgaire, Ansgar, Anskar, Oscar, Oskar of Scharies) van Hamburg (ook van Bremen) osb, bisschop & missionaris, Duitsland; † 865.

Feest 3 februari.

Hij was afkomstig uit West-Vlaanderen of Picardië (Noord-West-Frankrijk). Hij werd monnik in het klooster Corbie, dat onder leiding stond van de heilige Adelhard († 826/827; feest 2 januari). Deze stuurde hem naar het Nieuwe Corbie, Corvey, aan de Wezer in Saksisch Duitsland. Toen koning Harold van Denemarken christenmissionarissen vroeg voor de bekering van zijn onderdanen, werd die zending toevertrouwd aan Ansgar. Hij kreeg een monnik mee als metgezel, maar deze stierf al twee jaar daarna (824-826).

Onverwoestbaar ging Ansgar door. Toen ook Zweden met een verzoek om missionarissen kwam, was hij het wederom die erop af gestuurd werd, weer in gezelschap van een jonge monnik (829-831)

Hamburg werd de bisschopszetel, waaronder al deze noordelijke gebieden vielen en Ansgar werd de eerste bisschop. Hij bouwde er een kathedraal (= bisschopskerk) en een abdij. Intussen trok hij rond en werkte hij voort aan de kerstening van Noord-Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden. Maar de invallen van de Noormannen in 845 deden al zijn werk teniet. Zijn hele gebied werd leeggeplunderd, kerkjes en kloosters, pas gebouwd, werden in brand gestoken, monniken en priesters gedood of verbannen. Pas twee jaar later kwam er een kentering. Vanuit de stad Bremen begon het bisdom Hamburg aan een wederopleving. Ansgar maakte weer zendingsreizen naar Denemarken (848-854) en Zweden (852-853). Temidden van zijn onvermoeibare werk is hij gestorven.

Patronaten
Hij is patroon van Hamburg en Bremen en de gelijknamige bisdommen, en wordt 'de Apostel van de Scandinavische landen' genoemd.

Afgebeeld
Hij wordt vaak afgebeeld met een bontkraag of -mantel aan zijn bisschopskleding (vanwege de kou in de noordelijke gebieden), omgeven door bekeerde heidenen, waarbij hij een enkele keer te zien is met een heiden van wie hij een juk van de schouders neemt: het juk van het heidendom...); of met een kerkmodel in de hand.


Bronnen
[000; 000»bk; 000»bk:Rimbertus; 000»Ludger; 014»Anschaire& Anskar& Oscar; 101»Anschar& Scharies; 101a; 102»Ansgaire; 104»Anskar; 105»Anschar; 106»Anscharius; 122»Anschar; 124; 127»Anschaire; 132»A.-Bremen; 141»Anscharius; 149/1p:224200; 233p:81; 288; 293; Dries van den Akker s.j/2010.04.01]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen