× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1261  Ela Fitzpatrick
Ela (ook Ella) Fitzpatrick oesa, Lacock, Engeland; weduwe & abdis; † 1261. Feest 1 februari. Zij was enig kind van William Devereux, earl van Salisbury, en moet rond 1187 geboren zijn. Bij de dood van haar vader viel haar een enorme erfenis toe. Uit voorzorg werd ze door haar naaste familie in het geheim naar Normandië overgebracht en daar zorgvuldig bewaakt. De Engelse ridder, William Talbot, ging verkleed als troubadour naar haar op zoek en deed er twee jaar over om haar te vinden. Hij droeg haar over aan koning Richard I, die haar ten huwelijk gaf aan zijn halfbroer William Longespée. Deze William was een zoon van Hendrik II en Fair Rosamund. Op dat moment was Ela tien jaar oud...
Krachtens zijn huwelijk kreeg William de titel van Earl van Salisbury. Hij behoort tot de ondertekenaars van de Magna Charta en had een actief aandeel in de stichting van de kathedraal in Salisbury. Hij stierf in 1226.
Nu plaatste Ela zichzelf onder de bescherming van de heilige Edmund Rich († 1242; feest 16 november). Ze stichtte een kartuizerij te Hinton en een augustinessenklooster te Lacock. Daar werd ze in 1236 zelf de eerste abdis.
Ze stierf op vierenzeventigjarige leeftijd en werd begraven in de kerk van Lacock.
Een van haar zoons kwam om bij een veldslag in het Heilige Land. De legende weet te vertellen, dat Ela, die op het moment van zijn dood zat te bidden in de koorbanken van haar kloosterkerk te Lacock, zijn ziel naar de hemel zag opstijgen.

Bronnen
]128p:39; Dries van den Akker s.j./2008.01.04]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen