× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 410  Marcella van Rome

Info afb.

Marcella van Rome, ItaliŽ; weduwe; Ü 410.

Feest 31 januari

Wat wij weten van haar leven en sterven, danken wij aan de heilige kerkvader HiŽronymus. Terwijl hij in Bethelehem een leven van afzondering en bijbelstudie leidde, onderhield hij briefcontactk met allerlei vrouwen die van hetzelfde ideaal bezield waren als hij. Eťn daarvan was Marcella die in Rome woonde. Hij noemde haar 'de roem der Romeinse vrouwen'.

Zij moet ongeveer geboren zijn tussen 325 en 335. Reeds acht maanden na haar huwelijk werd zij weduwe, en verlangde haar leven toe te wijden aan versterving en gebed. Juist omdat zij van zo hoge afkomst was en te Rome in aanzien stond, sloeg haar besluit in de kringen waar zij verkeerde, in als een bom. Een hooggeplaatste consul, Cerealis, die een oom was van keizer Gallus, probeerde nog naar haar hand te dingen, maar zij weigerde en hield voet bij stuk. Allerlei weduwen en meisjes uit de betere milieus begonnen zich bij haar aan te sluiten, zodat zij verschillende huizen stichtte voor vrouwen die ongehuwd wensten te blijven om zich des te beter te kunnen toewijden aan een godgewijd leven. Rome was in die tijden in verval; dergelijke voorbeelden maakten indruk.

In 410 vielen† de Goten onder aanvoering van Attila, Rome binnen en plunderden het. Dat leverde de gebruikelijke taferelen van plunderingen, verkrachtingen en mishandelingen op. Marcella werd met zweepslagen bewerkt. Maar Marcella ging onbevreesd op haar beulen af om clementie te vragen voor de vrouwen en meisjes die onder haar verantwoordelijkheid waren gesteld.

Kennelijk hadden de heidenen zich al meester gemaakt van ene Principia, een jong meisje dat Marcelle behandelde en liefhad als was het haar eigen dochter; want zij pleitte met name voor haar. Haar moed maakte zelfs op de rauwe houwdegens indruk. Ze lieten de vrouwen verder ongemoeid en brachten ze zelfs in veiligheid in de kerk van Paulus-buiten-de-muren waar asielrecht heerste.

Intussen had Marcella zoveel klappen opgelopen, dat ze er in de loop van een aantal maanden daarna toch aan bezweek; in de armen van haar geliefde Principia. Zij moet in de maand augustus gestorven zijn. Haar feestdag zal wel ontleend zijn aan de dag van haar feestelijke bijzetting, vijf jaar na haar dood.

Afgebeeld
Zij wordt afgebeeld met voorwerpen die betrekking hebben op gebed en boetedoening. Soms met meisjes aan wie zij lesgeeft.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2008.01.03]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen