× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† ca 303  Cyrus van AlexandriŽ

Info afb.

Cyrus (ook Abbacyrus of Abukir) van AlexandriŽ (ook van Canopus), Egypte; martelaar met Johannes, Athanasia (soms Athanasius) met haar drie dochters Theodotia (ook Theodota), Theoctista en Eudoxia; Ü ca 303 (soms 311).

Feest 31 januari & 28 juni (overbrenging).

Cyrus was arts in de Egyptische hoofdstad AlexandriŽ. Als christen had hij speciale aandacht voor de armen, die geen vergoeding voor hun behandeling konden betalen. Op die manier had hij al verschillende patiŽnten voor Christus gewonnen.

Toen de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus (284-305) uitbraken, zag hij zich genoodzaakt te vluchten en trok zich terug in ArabiŽ. Daar leidde hij het leven van een monnik, maar oefende tegelijk zijn artsenpraktijk uit.

Johannes was afkomstig uit de stad Edessa en was als soldaat gelegerd in Jeruzalem. Daar hoorde hij, hoe mensen over Cyrus en zijn werk spraken. Hij trok naar hem toe om zijn leerling te worden. Na enige tijd stond hij hem terzijde in zijn verkondiging en zijn genezend werk. Van Egyptische vluchtelingen hoorden zij hoe christenen in de plaats Canopus, gelegen in de Egyptische Nijldelta, na de folteringen die zij hadden moeten ondergaan, zwaar gewond in de gevangenis werden geworpen, zonder enige verdere verzorging. Vooral een moeder Athanasia met haar drie dochters Theodota, Theoctista en Eudoxia, schenen er ernstig aan toe te zijn.

Onverschrokken gingen zij er naartoe om de arme vrouwen bij te staan. Maar nog voordat zij de vrouwen te spreken hadden kunnen krijgen, werden zij gegrepen en voor het oog van de vrouwen zelf aan allerlei gruwelijke folteringen onderworpen. Nu meenden de beulen, dat de vrouwen wel hun geloof zouden verloochenen, en deden hen de pijnlijkste martelingen ondergaan. Maar zowel de vier vrouwen als de beide monniken bleven standvastig in hun trouw aan Christus. Uiteindelijk werden ze allemaal onthoofd.

Verering & Cultuur
Cyrillus van AlexandriŽ (Ü 444; feest 28 januari) bracht hun relieken over van de Marcusbasiliek in AlexandriŽ naar Menuthis (nu: Abukir = Vader Cyrus) om hier de cultus van Isis te verdringen.

Abba Cyrus wordt bijna uitsluitend vereerd in de oosterse kerk, Daar behoort hij met Johannes tot de zogeheten 'Anarguroi' (artsen die geen zilvergeld aannemen voor hun diensten, in het Nederlands aangeduid met 'De Onbaatzuchtige Artsen').

Afgebeeld
Cyrus wordt afgebeeld als oosterse monnik met een klein kruis in de hand; hij houdt als medicus een doos met oliŽn of een bos medicinale kruiden vast; houdt een wild zwijn tegen of rijdt erop.


Bronnen
[000ĽThecla:bk:FestugiŤre; 122; 140/1p:128; 253p:41(37); 500; Dries van den Akker s.j./2008.01.03]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen