× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografien, overleed 30 oktober 2022
† vr 882  Thiatildis van Freckenhorst

Info afb.

Thiatildis (ook Thiadhilda, Diethilda of Deitel) van Freckenhorst oesa, Duitsland; 1e abdis; vr 882.

Feest 30 januari.

Zij was van Friese afkomst en staat te boek als een medewerkster van de heilige Bonifatius ( 754; feest 5 juni). Maar dat moet wel op legende berusten, daar het verschil in beider sterfdatum bijna honderd jaar bedraagt. In 851 stichtte de Saksische edelman Everword (of Eberward; 863; feest 3 mei) tezamen met zijn gemalin Geva ( 9e eeuw; feest 2 mei), die zowel haar adoptiefouders als haar oom en tante genoemd worden, klooster Frekenhorst voor kanunniken en kanunnikessen, gelegen in het bisdom Mnster. Thiatildis werd de eerste abdis.

Zij stierf op een 30e januari van een onbekend jaar in de 9e eeuw, in ieder geval vr 882. In 1669 werden haar relieken tot de eer der altaren verheven, wat gelijkstond aan een plaatselijke heiligverklaring. Zij geniet nog steeds enige verering getuige de recente kunstwerken te Freckenhorst waarin zij een plaats heeft.


Bronnen
[Lin.1999; St.1941; Tor.1998p:50; Dries van den Akker s.j./2008.01.02]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen