HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 628  Anastasius van PerziŽ

Op klik op de afbeelding levert de volgende afbeelding;
een klik op de laatste afbeelding weer de heilige.

Vermoedelijk was dit voorwerp oorspronkelijk bedoeld als (reis?)tabernakel, bewaarplaats voor de heilige hostie.
Daarop wijst ook de vormgeving: de Heilige Grafkerk te Jeruzalem. Ook de inscripties, ontleend aan de Psalmen:
87,03: 'Men prijst uw roem, o stad van God.'
132,08: 'HEER, ga op weg naar uw uiteindelijk verblijf, U met uw machtige ark,'
132,13: 'De HEER heeft de Sion verkozen tot zijn geliefkoosde woning:'
In later eeuwen werd het omgevormd tot reliekhouder voor de schedel van Anastasius van PerziŽ.
2e helft 10e eeuw, gedeeltelijk verguld zilver.
Duitsland, Aken, kathedraal.