× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca -3700  Henoch Aartsvader

Info afb.

Henoch (ook Enoch) Aartsvader, Palestina?, † ca 3700 vóór Chr.

Feest 22 januari (koptische kerk).

Over hem wordt verteld in het eerste bijbelboek Genesis, hoofdstuk 5. Dat bevat een geslachtslijst van aartsvaders vóór de zondvloed. Over Henoch staat daar te lezen:

‘Toen Jered honderdtweeënzestig jaar was, verwekte hij Henoch. Jered leefde na de geboorte van Henoch nog achthonderd jaar, en hij kreeg zonen en dochters. Heel de levensduur van Jered bedroeg negenhonderdtweeënzestig jaar. Toen stierf hij. Toen Henoch vijfenzestig jaar was, verwekte hij Metusalach. Henoch leefde na de geboorte van Metusalach nog driehonderd jaar; hij richtte zijn schreden naar God, en hij kreeg zonen en dochters. Heel de levensduur van Henoch bedroeg driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch richtte zijn schreden naar God; zo kwam het dat hij verdween, omdat God hem wegnam.’
[Genesis 05,18-24]

In het Oudtestamentische Bijbelboek Jezus Sirach wordt over hem opgemerkt:
‘Henoch behaagde de Heer en werd weggenomen,
Een toonbeeld van wijsheid voor alle geslachten.’
[Sirach 44,16]

In de Nieuwtestamentische Brief aan de Hebreeën komt de Bijbel op Henoch terug:

‘Door het geloof werd Henoch, zonder te sterven, naar een ander leven overgebracht: ‘Hij was er niet meer, want God had hem opgenomen.’ Want de Schrift getuigt dat hij, voor hij werd weggenomen, ‘aan God had behaagd’; en zonder het geloof is het onmogelijk aan God te behagen; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont allen die naar Hem zoeken.’
[Hebreeën 11,05-06]

Als er dus iemand op de heiligenkalender thuishoort, dan hij wel. Van hem staat immers in de Bijbel met evenveel zoveel woorden geschreven dat hij bij God in de hemel werd opgenomen.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2007.12.29]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen