× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 715  Emebertus van Arras

Info afb.

Emebertus (ook Einbert of Ablebertus) van Arras (ook van Cambrai of van Kamerijk), Frankrijk; bisschop; † ca 715.

Feest 15 januari & 21 februari.

Emebertus was een zoon van de heilige graaf Witger († ca 690; feest 10 juli) en Sint Amalberga van Maubeuge († ca 690; feest 10 juli). Ook zijn beide zussen worden als heiligen vereerd: Gudula († ca 710; feest 8 januari) en Reinildis van Kontich († ca 680; feest 16 juli). In de levensbeschrijving van Amalberga wordt hij Ablebert genoemd en ten onrechte voor een broer aangezien van Sint Faraïldis (of Veerle: † ca 750; feest 4 januari) en Sint Ermentrudis [237p:99].

Volgens zijn middeleeuwse levensbeschrijving was hij van jongs af aan bezig met de dingen van God. Hij leidde een teruggetrokken leven als kluizenaar of monnik op het moment dat hem gevraagd werd de zojuist overleden bisschop van Arras en Kamerijk Sint Vindicianus († 712; feest 11 maart) op te volgen. Uit de algemene bewoordingen, waarmee hij getypeerd wordt, mogen we opmaken, dat er geen bijzondere dingen over hem te melden zijn. Anderzijds wordt hij getekend als een toegewijd bisschop: “Hij was een licht op de kandelaar en leidde een geestelijk leven dat in overeenstemming was met de adel van zijn afkomst. Op de rondgang door zijn bisdom zaaide hij overal het Woord van God tot heil en zegen van de mensen.” Het schijnt dat hij zich zo nu en dan op zijn familiedomein te Ham in Belgisch Brabant terugtrok. Tijdens zo'n retraite is hij gestorven. Te oordelen naar zijn sterfdatum en die van zijn voorganger, heeft zijn ambtsperiode slechts enkele jaren geduurd.

Later werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de kerk van Onze Lieve Vrouw en Sint Aldegondis te Maubeuge. In 1667 hebben ze daar bij herstelwerkzaamheden tevergeefs naar zijn relieken gezocht.


Bronnen
[122»Amalberga; 122»Einbert; 124p:63; 125p:111; 143; 237p:99; 303; 390/2p:616; 500; Dries van den Akker s.j./2007.12.23]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen