× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 8e eeuw vůůr Christus  Micha Jr Profeet

Info afb.

Micha Jr Profeet, IsraŽl; Ü 8e eeuw vůůr Christus.

Feest 15 januari.

Zesde van de twaalf kleine profeten uit het Oude Testament. Als een echte profeet komt hij op voor de gerechtigheid van Gods geboden. Hij toont aan dat een slechte levenswijze zijn eigen ongeluk met zich meebrengt.
Beroemd is zijn profetie over Bethlehem: 'En Gij Bethlehem, in Efrata, al zijt gij klein onder Juda's geslachten, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u komen die over IsraŽl gaat heersen' (Micha 05,01).
Zo'n 800 jaar later meenden Jezus' volgelingen, dat deze voorspelling in vervulling was gegaan met de komst van Jezus. Hij was volgens hen die langverwachte heerser. Matteus neemt het citaat dan ook over in zijn evangelie: 'En gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geingste onder de leiders in Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk IsraŽl' (Matteus 02,06).

Even beroemd is Micha's vredesvisioen, later overgenomen door de profeet Jesaja:
'Op het eind van de dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van JHWH vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels
en de volken stromen naar hem toe, de vele naties gaan op weg en zeggen:
"Kom laat ons opgaan naar de berg van JHWH, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, in Sion ontspringt de Wet, in Jeruzalem het woord van JHWH."
Hij zal recht doen tussen de volken en machtige naties tuchtigen,
al wonen zij nog zo ver. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot snoeimessen; geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer. Een ieder zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgeboom, door niemand opgeschrikt'

[Micha 04,01-04 & Jesaja 02,01-05]


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen