× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 7e eeuw vůůr Christus  Habakuk Profeet

Info afb.

Habakuk Profeet, Jeruzalem(?), IsraŽl; Ü 7e eeuw vůůr Chr.(?)

Feest 15 januari & 2 december (oosterse kerk).

De achtste van de Twaalf Kleine Profeten uit het Oude Testament, zo genoemd naar het formaat van het bijbelboek dat hun naam draagt. Hij behoorde tot de stam Simeon en moet geleefd hebben aan het eind van de zevende eeuw vůůr Christus. Dat kunnen we opmaken uit de vermelding van de invallen der ChaldeeŽn (01,06); daarmee worden de BabyloniŽrs bedoeld. Het Boek DaniŽl (DaniŽl 14,33) suggereert dat hij enige tijd later - tijdens de Babylonische Ballingschap (587-540) - geleefd moet hebben.
De profeet woont in Juda en krijgt de opdracht het voedsel dat hij heeft klaargemaakt, naar Babel te brengen.
Waarschijnlijk was hij, evenals Nahum, ook een Kleine Profeet, werkzaam in of rond de tempel. Hij wordt ook wel een cultische profeet genoemd. Zijn tekst vertoont veel trekken van een liturgie. Ze is onderverdeeld in drie hoofdstukken.

In het eerste deel klaagt de profeet over het kwaad van zijn tijd en over de triomf van de slechte mensen over de goede. Zijn klacht heeft de vorm gekregen van een gesprek met God.
Vervolgens spreekt Habakuk zijn geloof uit dat de boosdoeners eens hun gerechte straf niet zullen ontlopen, uitgedrukt in vijf 'wee'-roepen.
Het derde deel lijkt het op een psalm die in de eredienst werd gezongen. Dat wordt nog eens bevestigd door de regieaanwijzing aan het slot: "Voor de koorleider. Met snarenspel" (03,19). In dit lied wordt God voorgesteld als een strijder in een strijdwagen, die alle kwaad achternajaagt en uit de weg ruimt.

Alles overziende valt het op hoe Habakuk, net als Jeremia, Job en zovele anderen in de bijbel, worstelt met de vraag, waarom het kwaad zo ongestraft zijn gang kan gaan. De profeet roept tot God:

"Gij wiens ogen te zuiver zijn om het kwaad aan te zien,
Gij die het onrecht niet onbewogen kunt gadeslaan,
hoe kunt Gij de verraders aanzien
en zwijgen als de schurk verslindt
een man, rechtvaardiger dan hijzelf?"
(01,13).

Een ander beroemd vers uit zijn profetieŽn luidt: "De rechtvaardige zal leven door zijn geloof" (02,04). Volgens de Talmoed vormt het de grondslag van alle geboden van het Verbond tussen God en zijn volk. Paulus citeert het tweemaal: in zijn brief aan de christenen van Rome (01,17) en in die aan de Galaten (03,11).
[Reader's Digest 'Alle Bijbelse Personen. GeÔllustreerd Biografisch Woordenboek' Amsterdam, Reader's Digest, 1995 ISBN 90-6407-378-3p:135]

Habakuk in Babel
Zoals gezegd komen we de profeet Habakuk nog een keer tegen in de deutero-kanonieke toevoegingen van het Boek DaniŽl. Het verhaal speelt zich af op het moment dat DaniŽl in Babel tot de leeuwenkuil is veroordeeld:
'In Judea leefde toen de profeet Habakuk. Hij had wat moes gekookt en enige broden in een schotel gebrokkeld en was daarmee op weg naar het veld om het aan de maaiers te brengen. Maar een engel van de Heer beval Habakuk:
"Breng het maal dat je daar hebt, naar Babel, naar DaniŽl in de leeuwenkuil."

Dat is toch wel een verrassende opdracht, geveven het feit dat Babel ruim duizend kilometer van Juda verwijderd is!

Habakuk antwoordde: "Heer, ik ben nooit in Babel geweest en de kuil is mij onbekend."
Toen greep de engel hem bij de kruinharen vast en droeg hem met de snelheid van de geest naar Babel, waar hij hem boven op de kuil plaatste. Daar riep Habakuk: "DaniŽl! DaniŽl! Neem het maal dat God u zendt."
Nu zei DaniŽl: "God, U hebt werkelijk aan mij gedacht; nog nooit hebt Gij degenen verlaten die U liefhebben."
Toen stond DaniŽl op en at.
En Gods engel bracht Habakuk onmiddellijk terug naar de plaats vanwaar hij hem had weggevoerd.'

Verering & Cultuur
Het was bisschop Zebenus van Eleutheropolis die ten tijde van Theodosius de Grote (378-395) zijn relieken terugvond. Het Heilige Land telt enige kerken die aan hem zijn toegewijd.

Afgebeeld
De scŤne van Habakuk die aan zijn haren naar Babel wordt vervoerd vindt men o.a. afgebeeld op de 12e eeuwse kapitelen van de Franse kathedralen te Autun en Melay.


Bronnen
[Adr.19--Ľ12.02; Gri.1974p:250; Lin.1999; Dries van den Akker s.j./2010.02.25]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen