× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 671?  Erhard van Regensburg

Info afb.

Erhard (ook Eberhard, Eberhardus, Eerhard, Erard of Herhard) van Regensburg (ook van Beieren, Sax of Scoticus), bisschop, Duitsland; † eind 7e eeuw (671?).

Feest 8 januari.

Over zijn herkomst bestaat onduidelijkheid. Moderne geleerden menen dat hij van Frankische herkomst was. Maar zijn levensbeschrijving uit de 11e eeuw weet te vertellen dat hij 'Scoticus' was, dus uit Ierland of Schotland kwam. Sommigen menen te weten dat hij voor zijn oversteek naar het vasteland bisschop was van de Ierse plaats Ardagh.
Eenmaal op het vasteland zou hij eerst enige tijd als monnik hebben doorgebracht bij Hidulfus († 707; feest 11 juli) in de Vogezen. Vervolgens trok hij naar de Beierse stad Regensburg waar hij het centrum was van allerlei apostolische activiteiten.

Verering & Cultuur
Hij ligt begraven in klooster Niedermünster te Regensburg. Met de verheffing van zijn relieken door paus Leo IX in 1052 kwam zijn verering tot grote bloei. Zo werd er een levensbeschrijving van hem opgesteld, waarin hij - zoals gezegd - 'Scoticus' genoemd wordt. De biograaf maakt ook melding van zendingsreizen in de Elzas en de Vogezen, waarbij hij zeker zeven kloosters gesticht zou hebben. Het beroemdste is Hohenburg, dat teruggaat op Sint Odilia († ca 720; feest 13 december).

Legende van Sint Odilia
Voor Odilia's vader, die Etticho wordt genoemd, is haar geboorte een teleurstelling. Hij had op een jongen gehoopt; bovendien blijkt zijn ongewenste dochter tot overmaat van ramp blind ter wereld te zijn gekomen. Hij is woedend, en verstoot het kind. Hij wil het zelfs doden. Haar moeder, Beresinda (ook Bereswinda), weet het echter in veiligheid te brengen; zij geeft het aan een min, en deze brengt het naar een klooster in Bourgondië. Daar ontvangt zij als jong meisje het doopsel van een rondreizend bisschop, Erhard, welke zich later in Regensburg zal vestigen. Op het moment van haar doopsel wordt zij van haar blindheid genezen.
Uiteindelijk verzoenen zich vader en dochter. Hij is zielsgelukkig dat hij haar gezond en wel terugheeft. Na veel verwikkelingen zorgt hij voor de nodige schenkingen om een klooster te stichten.

Patronaten
Hij geldt als patroon van Regensburg; alsmede van vee ('Erhardbrot' tegen veeziekten), van ontginners en bomenrooiers, alsmede van schoenmakers, smeden en bakkers; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als bisschop (tabberd, mijter, staf) met een boek waarop twee ogen liggen (toespeling op de genezing van Sint Odilia); Odilia dopend; met bijl (omdat hij behoort tot de zogeheten ontginningsheiligen).


Bronnen
[000»Apollonia:Kirchenführer-Regensburg:37; 000»Declanus:bk:Mü/Freising:22; 000»Wolfgang:Hiltl:40; Ass.1977p:19; Bei.1983; Bri.1953; D'A.1985p:140; Gdn.1990p:6; Go3.1992p:6; HiH.1987p:70; Kib.1990kol:164; Lin.1999; Rge.1942; Rge.1989; Rgf.1991; Rit.1989p:124-129; S&S.1989p:21; Süt.1941; Tor.1987; Dries van den Akker s.j./2010.03.30]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen