× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 3e eeuw  Patiens (ook Patient) van Metz

Info afb.

Patiens (ook Patient) van Metz, Frankrijk; 4e bisschop; † 3e eeuw.

Feest 8 januari.

Volgens de legende was hij afkomstig uit Klein-Azië. Hij zou nog een leerling geweest zijn van Johannes de Evangelist († 0104; feest 27 december). Deze zou hem naar de omgeving van Metz hebben gezonden om daar het evangelie te brengen.

Dat is gezien de jaartallen niet goed mogelijk, aangezien er een tijdsverschil van tweehonderd jaar ligt tussen de dood van de Johannes en het optreden van Patiens in Metz.    

Hij staat te boek als de vierde bisschop van de stad Metz. In die hoedanigheid volgde hij bisschop Felix op († 3e eeuw; feest 21 februari). Hij liet de kerk van Johannes de Doper  bouwen (later St Arnoul = Sint Arnulfus). Ze zou zijn opgebouwd met de marmeren zuilen die restten van de Romeinse gebouwen. Van binnen werden er schitterende wandschilderingen aan gebracht. Tot aan de inval van de inval van de Hunnen in 451 deed ze dienst als kathedraal. In die kerk zou Patiens ook begraven zijn.

Verering & Cultuur
Hij is van de beschermheiligen van de stad Metz. In 1193 werden zijn relieken teruggevonden in de (weer opgebouwde) kerk van Sint Arnulfus. De kerk ging alsnog verloren tijdens het beleg van Karel V in 1552.


Bronnen
[Bdt.1925; Gué.1880/1p:230/1; Hlw.1924; Mül.1860; Pra.1988p:21; Dries van den Akker s.j./2018.11.17]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen