× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1275  Raimundus van Peñafort

Info afb.

Raimundus van Peñafort (ook van Peñaforte of van Rochefort) op., Barcelona, Spanje; stichter, schrijver & kerkleraar; † 1275.

Feest † 6 & 7 & 23 januari & 4 februari.

Raimundus werd omstreeks 1175 geboren op het slot Peñafort bij Villafranca niet ver van Barcelona. Hij studeerde kerkelijk recht aan de beroemde universiteit van Bologna in Italië. Reeds op 20-jarige leeftijd gaf hij er zelf les. In 1220 vinden we hem terug als docent aan de universiteit van Barcelona. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot kanunnik. Twee jaar later trad hij toe tot de pas gestichte orde der dominicanen, die hij in Bologna had leren kennen.

Vanwege zijn grote deskundigheid op het gebied van kerkelijk recht werd hij al een jaar later gevraagd om de regel te schrijven voor de zojuist door Sint Petrus Nolascus opgerichte orde der mercedariërs.

Vanwege zijn medewerking aan de regel wordt Raimundus wel medestichter van de mercedariërs genoemd. Dezelfde talenten wendde hij aan om de regel van zijn eigen dominicaner orde te vervolmaken.

In zijn preken waarschuwde hij voor misleidende invloeden. Zo keerde hij zich krachtig tegen de ketterij van de Albigenzen, tegen de godsdienst van de joden en tegen de invloed van de moslims, die in zijn tijd nog een groot gedeelte van Spanje in handen hadden.

Zijn preken trokken binnen kerkelijke kringen zo de aandacht, dat hij in 1230 door paus Gregorius IV († 844) naar Rome werd geroepen om er dienst te doen als zijn leermeester en biechtvader. Intussen vergat hij niet zijn geliefde armen. Om hen te helpen legde hij de paus als penitentie op alle verzoekschriften, die hem bereikten, zorgvuldig te lezen en af te handelen.

Naast een boek over kerkelijk recht schreef hij ook een handboek voor biechtvaders; hij besteedde daarin vooral aandacht aan overtredingen binnen het huwelijk, compleet met concrete voorbeelden van zonden en welke boetedoening daarbij hoorde.

Naast dit alles was hij adviseur en raadgever van vele hooggeplaatste personen. Zelf achtte hij zich te nederig voor dergelijke verheven functies. Zo weigerde hij een benoeming tot aartsbisschop van Tarragona. Een benoeming tot generale overste van zijn dominicaner orde kon hij niet voorkomen; hij was het slechts twee jaar: van 1238 tot 1240.

Nu zag hij een nieuwe taak voor zich weggelegd: de bekering van joden en moslims. Daartoe stichtte hij studiehuizen om geschikte priesters op te leiden. Opmerkelijk is daarbij dat hij zijn leerlingen niet alleen stimuleerde om veel aandacht te geven aan de joodse en moorse cultuur, maar hij zette zelfs de hebreeuwse en Arabische taal als verplicht vak op het programma. Zo zouden ze des te beter zijn toegerust om in gesprek te gaan met de geleerden van de andere godsdiensten.

Op latere leeftijd trok hij zich terug op het eiland Mallorca. Daar zou hij met koning Jacob I van Aragon hooglopende ruzie gekregen hebben over diens onwettige relatie. Het was de gewetensvolle kerkjurist een doorn in het oog. Desondanks bleek de koning niet bereid een eind te maken aan zijn onwettige liefdesverhouding. Daarop besloot de heilige het gezelschap van de vorst te verlaten. Maar de koning was bang voor opspraak en zorgde ervoor dat er geen boot te vinden was die Raimundus wilde overbrengen naar het vasteland. Toen spreidde de heilige man zijn mantel op het water, en liet zich,  gedragen door dit kledingstuk, naar Barcelona aan de overkant drijven. Dit zou de koning ertoe hebben gebracht zijn zondige levenswandel op te geven.

Verering & Cultuur
Hij was ongeveer honderd jaar, toen hij op 6 januari 1275 stierf. Zijn feestdag staat een dag later; sinds 1671 wordt hij ook op 23 januari gevierd.
Hij werd in 1601 door paus Clemens VIII († 1605) heilig verklaard.

Patronaten
Hij is patroon van het koninkrijk Navarra en van de stad Barcelona; daarnaast wordt hij ook vereerd als beschermheilige van kerkjuristen, rechtsgeleerden en van biechtvaders.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als dominicaan; op een mantel de zee overstekend.


Bronnen
[000»bk:Wolfs/Postzegels:44-45; 111p:19; 200/1†01.06»R.-Rochefort; 204p:97; 233p:615; Abendland:154(sarcofaag); 288; 293p:12; 500; Dries van den Akker s.j./2010.02.21]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen