× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 362  Basilius van Ancyra

Info afb.

Basilius van Ancyra (= het huidige Ankara), Klein-Azië (= huidig Turkije); martelaar; † ca 362.

Feest 1 (oosterse kerk) & 2 januari.

Oude boeken vertellen: "Hij was afkomstig uit Ancyra. Hij was een actief christengelovige. Tijdens het bewind van de goddeloze keizer Julianus (361-363) werd hij opgepakt en voorgeleid aan de gouverneur, die Tarvilus heette (andere bronnen noemen de namen van Tranquilus of Tranquillinus, of Saturninus). Openlijk gaf hij te kennen christen te zijn. Men hing hem op en diende hem geselslagen toe. Vervolgens werd hij van Ancyra overgebracht naar Constantinopel. Daar werd hij zo met ijzeren krammen toegetakeld dat zijn handen en voeten er los bijhingen. Daarna kreeg hij zweepslagen toegediend en werd hij met gloeiende ijzers geschroeid en gestoken. Maar God beloonde hem met een overvloed aan genade. Want toen hij in een pan kokende olie werd gegooid, bleef hij door zijn gebeden tot ieders verbijstering ongedeerd. Vervolgens heeft men hem geboeid naar Caesarea gevoerd. Daar werd hij door de gouverneur tot de wilde beesten veroordeeld en voor de leeuwen geworpen. Zo verwierf hij de kroon van het martelaarschap.
Toen alles achter de rug was, zochten gelovigen eerbiedig zijn stoffelijke resten bijeen, en wikkelden die in een linnen doen. Later kwamen zij te rusten in een kerk die aan hem was toegewijd."

Waar die kerk stond, Caesarea, Constantinopel of Ancyra, vermelden de bronnen niet.

[AAS.18--»01.02;Adr.19--»01.01;SHC.1985»01.01; Dries van den Akker s.j./2007.12.15]

Ook op 22 maart is er sprake van een Basilius van Ancyra, die eveneens tijdens de vervolgingen onder Julianus op soortgelijke wijze werd gemarteld. Betreft het hier een en dezelfde martelaar?

Basilius van Ancyra (= het huidige Ankara), Klein-Azië (= huidig Turkije); priester & martelaar; † ca 363; feest 22 maart.

Hij was priester in Ancyra en werd in 360 door een ariaanse synode uit zijn functie ontheven.
Maar - aldus de oude bronnen - hij liet zich niet de mond snoeren en bleef vol vuur de ware leer verkondigen. Zo stoutmoedig als zijn woorden waren, zo zachtmoedig was zijn optreden. Met als gevolg dat velen naar de kerk terugkeerden.
Op last van keizer Julianus (361-363) werd hij gearresteerd en voorgeleid. De vorst onderwierp hem aan gruwelijke martelingen; zo liet hij met messen riemen snijden uit zijn hand. Vol gramschap over deze zinloze wreedheid slingerde Basilius een van de stroken de keizer in het gezicht en schreeuwde: "Hier, vreet maar op, menseneter!" Julianus liet hem over het gehele lichaam met gloeiende ijzers doorsteken.


Bronnen
[Adr.19--»03.22; Bly.1986p:57; Boek:Allard; C&G.1965p:99(†2 diakens); Ha1.1838p:470.472; Kib.1990/5kol:337; Lin.1999; SHC.1985»03.22; Dries van den Akker s.j./2006.01.02]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen