m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

Vrije Kunsten
Zeven vrije kunsten

In de middeleeuwen werd men op school onderwezen in de zogeheten 'zeven vrije kunsten':
grammatica, retorica, dialectiek (= redeneerkunde), wiskunde, aardrijkskunde, muziek en sterrenkunde.
Ze stammen reeds uit de klassieke Oudheid en werden daar 'vrij' genoemd, omdat alleen een vrij man kon studeren. Slaven werkten in absolute gehoorzaamheid aan hun meester. Dat gold ook nog voor de middeleeuwse boeren.
Alleen edelen en mannen die voor een geestelijk ambt bestemd waren, konden studeren. Een afgestudeerde kreeg de titel 'Magister Artium' (= 'Meester in de Kunsten'). Wetenschap werd gezien als kennis van Gods schepping en de geheimen die door Hem daarin waren gelegd.

© A. van den Akker s.j.