× 

Klik in dit venster op
http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.

 m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...     

Adem als symbool

Levensbeginsel; ziel; levengevende kracht; wereldgeest of wereldziel.
Daarnaast ook symbool van het vluchtige, ongrijpbare, vergankelijke, van alles wat niet materieel is.
Het ritme van het in- en uitademen duidt op het eeuwige ritme van leven en dood.
In het eerste bijbelboek Genesis staat dat God de mensen tot levende wezens maakte door hun (zijn) levensadem in de neus te blazen: daar wordt niet het woord 'Abel', maar 'ruach' (= levensgeest) gebruikt.

© A. van den Akker s.j.