Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5546 heiligen, 4226 voornamen en 8566 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

Acacia als symbool

Het hout van de acaciaboom staat bekend om zijn hardheid en duurzame kwaliteit. Om die reden wordt het in de culturen rond de Middellandse Zee beschouwd als symbool voor onsterfelijkheid en eeuwig leven, en voor de overwinning op de dood. Maar het is ook symbool van eerbied en terughoudendheid.

De bloesem is rood en wit van kleur. Daarom is de acacia ook symbool voor dood en wederopstanding.
De stekels werden wel gezien als symbool voor de maansikkel.

Ook in de bijbel is er sprake van de acacia. Uit zijn hout moesten de ark van het verbond, het tabernakel en het brandofferaltaar vervaardigd worden (resp. Exodus 30: 1; 36: 20 en 37: 25).

Er is een christelijke legende die vertelt dat Jezus’ doornenkroon was gemaakt van acaciatakken: enerzijds duidt dat op het lijden van Jezus; anderzijds wijst het vooruit naar zijn opstanding uit de dood.

© A. van den Akker s.j.