m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

Servieten

De Servieten vormen een religieuze orde, die in 1233 op grond van een gezamenlijk Maria-visioen door zeven vooraanstaande burgers van Florence als bedelorde in het leven werd geroepen.
De officiële naam luidt: 'Servi Beatissimae Mariae Virginis' (= 'Slaven van de Allerzaligste Maagd Maria' of 'Ordo Servorum Mariae' (= 'Orde van Slaven van Maria'), afgekort als s.b.m.v. of o.s.m.
Paus Innocentius IV († 1254) gaf in 1249 en 1252 officieel zijn goedkeuring aan hun regel.
Er is ook een contemplatieve vrouwelijke tak en een derde orde, de mantellaten of mantellatinnen. Zij werden eveneens te Florence gesticht door Juliana Falconieri in 1341.

© A. van den Akker s.j.